Česká republika přispívá na bezlepkovou dietu méně, než řada jiných evropských států

29. 7. 2008 – 14:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká republika přispívá na bezlepkovou dietu méně, než řada jiných evropských států
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Stát na bezlepkovou dietu přispívá pouze těm nemocným, kteří jsou v hmotné nouzi. Náklady na bezlepkovou dietu jsou přitom podle odborné studie MPSV o cca 2400 Kč měsíčně vyšší, než u běžné racionální stravy.

Na co máte aktuálně nárok u své zdravotní pojišťovny? Nemocní celiakií nemohou bez rizika jíst ve veřejném stravování, mají omezenou možnost výběru potravin a musejí kupovat speciální drahé výrobky, které navíc nejsou v běžné maloobchodní síti dostupné. Jedinou možností pro nemocné jsou fondy prevence vytvářené zdravotními pojišťovnami. Z nich lze hradit péči s prokazatelným preventivním, diagnostickým nebo léčebným efektem, je-li poskytována pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním a jde-li o péči nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zástupkyně veřejného ochránce práv v souvislosti s podněty nemocných celiakií oslovila ředitele zdravotních pojišťoven s žádostí, aby v rámci preventivního působení ke zlepšení zdraví pojištěnců zvážili možnost příspěvku na bezlepkovou dietu. Stav podpory nemocných celiakií jednotlivými pojišťovnami je v současné době následující: Všeobecná zdravotní pojišťovna – jednorázový příspěvek 600 Kč na bezlepkovou dietu mohou od 1. července 2008 získat děti a mladiství do 18 let. Tento rok vyčlenila VZP pro pojištěnce s bezlepkovou dietou 2,5 milionu korun. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno zahajuje VZP v Jihomoravském kraji od 1. července pilotní program screeningu celiakie cílem odhalit dosud nepoznanou nemoc a včasnou léčbou jejím zabránit vážnějším projevům. Na tento projekt VZP letos vyčlenila další milion Kč. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví – v pojistném plánu na rok 2008 má dvě položky, z nichž by částečné příspěvky mohla poskytnout. Jde o kreditní bonusový program a o zvláštní příspěvek z položky „ostatní“ pro mimořádné případy. Bonusový program pojišťovna slíbila pro rok 2008 rozšířit o příspěvek na bezlepkovou dietu. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra – v současné době příspěvek na bezlepkové potraviny neposkytují, pro rok 2009 zváží možnost doplnění nebo navýšení počtu balíčků Programu rozšířené zdravotní péče z fondu prevence. Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance – z fondu prevence celiakům nepřispívá Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – nebrání se možnosti příspěvku na bezlepkové potraviny pro rok 2009. V letošním roce by nemocní mohli na základě potvrzení od lékaře čerpat jednorázový příspěvek 1500 Kč, pokud by to schválila Správní a Dozorčí rada zdravotní pojišťovny. Česká národní zdravotní pojišťovna – v rámci preventivního programu Bonus umožňuje nemocným čerpat prostředky na bezlepkové potraviny. Ostatní pojišťovny se k návrhu zástupkyně ochránce nevyjádřily. Veřejný ochránce lidských práv

Kurzy

Kurzovní lístek: 6.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,290 24,410
USD 22,450 22,630
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články