Česká republika se rekordně zadlužuje

30. 3. 2007 – 13:36 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Česká republika se rekordně zadlužuje
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Zahraniční dluh České republiky (suma závazků se stanovenou lhůtou splatnosti) byl vykázán ke konci roku 2006 ve výši 1217 mld. Kč, což představuje 38 % HDP. V meziročním srovnání se zahraniční zadluženost zvýšila o 74,8 mld. Kč.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2006 se zvýšilo pasivní saldo investiční pozice České republiky vůči zahraničí (saldo finančních aktiv a pasiv rezidentů ČR ve vztahu k nerezidentům) o 92,6 mld. Kč na úroveň 1034 mld. Kč (meziroční nárůst o 198,8 mld. Kč). V uvedeném výsledku se v rozhodující míře promítlo navýšení stavu zahraničních portfoliových a přímých investic v České republice. V nižším rozsahu vzrostlo čerpání zahraničních zdrojů podnikovým a vládním sektorem. Poměr schodku investiční pozice k HDP se zvýšil na 32%. Zahraniční zadlužení České republiky ke konci roku 2006 činilo 1217 mld. Kč, tj. 38 % HDP. Přírůstek zahraničního dluhu se koncentroval především do jeho dlouhodobé složky (splatnost nad jeden rok). Zastoupení krátkodobých závazků (splatnost do jednoho roku) mírně pokleslo na 31 % celkového dluhu. Přírůstek zahraničního dluhu byl ve čtvrtém čtvrtletí patrný zejména v růstu zadluženosti vládního a podnikového sektoru. Růst stavu zahraničních závazků podnikového sektoru byl důsledkem zahraniční poptávky po dluhopisech tuzemských podniků a vyššího čerpání dodavatelských a finančních úvěrů. Podnikový sektor se na celkové výši zahraničního zadlužení podílel 57 %. V rámci vládního sektoru pokračovalo čerpání úvěru od Evropské investiční banky na výstavbu dopravní infrastruktury a čerpání úvěrů na financování projektů na regionální úrovni. Zastoupení vládního sektoru na zahraničním dluhu činí 20 %. V bankovním sektoru převažovalo čerpání finančních a účelových úvěrů nad jejich splácením. Naopak stav přijatých zahraničních depozit poklesl. Zahraniční závazky obchodních bank a ČNB (prostředky na účtu Evropské komise) zaujímaly ke konci minulého roku 23 % celkového zahraničního dluhu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články