České důchody jsou vyšší než ve vyspělých mimoevropských zemích

7. 4. 2014 – 0:04 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

České důchody jsou vyšší než ve vyspělých mimoevropských zemích
Jak se liší příjem dosahovaný před odchodem do důchodu a státní důchod si vypočteme dle legislativy roku 2014 u občana, jehož osobní vyměřovací základ je na úrovni průměrné mzdy. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Státní důchody v evropských zemích jsou vyšší než ve vyspělých mimoevropských zemích. Bez vlastních úspor klesá důchod v Hongkongu, USA, Kanadě, Japonsku nebo Mexiku více než v Česku. Jaký je rozdíl u občana pracujícího za průměrnou mzdu v Česku a v mimoevropských zemích?

U všech zemí si uvedeme hrubý náhradový poměr. Porovnáme tedy hrubou mzdu dosahovanou před odchodem do důchodu a důchod. Ideální je samozřejmě porovnat čisté příjmy, které občané obdrží na svůj bankovní účet, situace je však u jednotlivých občanů rozdílná, neboť při stejném příjmu se může lišit daňová povinnost, závisí na rozsahu uplatnění daňových slev a daňových odpočtů.

Výpočet náhradového poměru v Česku

Jak se liší příjem dosahovaný před odchodem do důchodu a státní důchod si vypočteme dle legislativy roku 2014 u občana, jehož osobní vyměřovací základ je na úrovni průměrné mzdy. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda občana v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy jsou přepočítány koeficienty. Při výpočtu důchodu v roce 2014 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2013.

Praktický příklad

Pan Zelený má osobní vyměřovací základ ve výši 25 128 Kč (průměrná měsíční mzda za rok 2013). Pan Zelený získá dobu pojištění v rozsahu 45 let, od maturity byl na vojně (náhradní doba pojištění), jinak po celou dobu pracoval. Hrubá mzda pana Zeleného před odchodem do důchodu v současné hodnotě je tedy 25 128 Kč. Vypočtený důchod dle legislativy roku 2014 činí 12 453 Kč. Náhradový poměr tedy je 50 %. 

Tabulka 1: Výpočet důchodu u pana Zeleného (dle legislativy roku 2014)

Text

Částka

Osobní vyměřovací základ

25 128 Kč

První redukční hranice

(do 11 415  Kč, ze 100 %)

11 415 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 415Kč do 30 093 Kč, z 26 %)

3 566 Kč

Výpočtový základ

(11 415 Kč + 3 566 Kč)

14 981 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(45 let x 1,5 %)

67,5

Základní výměra důchodu

2 340 Kč

Procentní výměra důchodu

(14 981 Kč x 67,5 %)

10 113 Kč

Měsíční důchod

(2 340 Kč + 10 113 Kč)

12 453 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Jen v Austrálii je náhradový poměr vyšší než 50 %

V Tabulce 2 máme uvedeno několik vybraných vyspělých zemí světa, přičemž pouze v Austrálii dosahuje hrubý náhradový poměr (hrubý důchod versus hrubý příjem dosahovaný před odchodem do důchodu) více než 50 %. V ostatních zemích je o několik procentních bodů náhradový poměr nižší a v Hongkongu, Japonsku, USA a Singapuru nedosahuje hrubý náhradový poměr ani 40 %. Ve všech zemích je uveden hrubý náhradový poměr u průměrné hrubé mzdy, stejně jako při výpočtu v Česku.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,290 24,410
USD 22,130 22,310
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články