České školství dostane nových 59 mld korun

16. 10. 2007 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

České školství dostane nových 59 mld korun
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který v nejbližších letech přinese do českého školství 59 miliard korun, byl schválen Evropskou komisí. OP VK připravovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se tak zařadil mezi vůbec první tři české operační programy pro léta 2007–2013, které prošly kompletní procedurou a byly úspěšně dokončeny.

V úterý 16. října bude za účasti evropského komisaře Vladimíra Špidly rozhodnutí o schválení těchto programů slavnostně podepsáno. Příprava OP VK probíhala od roku 2005 a významně se do něj zapojila řada partnerů – zástupci krajů, škol a školských zařízení, neziskových organizací či sociálních partnerů. Na základě tohoto programu budou moci vzdělávací a výzkumné instituce v ČR čerpat v následujících letech finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) a přispívat tak k naplňování hlavního cíle programu, kterým je modernizace systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. O finanční prostředky v rámci OP VK budou moci žádat např. kraje, města a obce, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, podnikatelé, vědecké a výzkumné instituce, vývojová a inovační centra a další organizace působící ve vzdělávání. Na financování OP VK je celkově určena částka 2 151,4 mil.€ (cca 59 mld. Kč), přičemž 85 % tvoří zdroje EU (ESF) a 15 % národní zdroje ze státního rozpočtu (resp. rozpočtu MŠMT ). Aby konkrétní projekt získal požadovanou podporu, musí splňovat podmínky stanovené v OP VK a rovněž musí odpovídat podmínkám a výběrovým kritériím definovaným v jednotlivých výzvách k předkládání projektů. První výzvy pro předložení globálních grantů krajů jsou plánovány do konce roku 2007. Začátkem roku 2008 by pak měly být postupně vyhlašovány i výzvy pro ostatní typy projektů (individuální a grantové).

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,880 25,000
USD 23,150 23,330
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články