Českému školství hrozí ztráta stovek milionů korun z EU

15. 10. 2012 – 8:45 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Českému školství hrozí ztráta stovek milionů korun z EU
Úřad prověřil nejen fungování systému, ale i 43 individuálních projektů za 145,8 milionu korun, z kterých téměř 124 milionů by měla zaplatit Evropská unie. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Kvůli chybně napsaným projektovým dokumentacím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost může české školství přijít až o několik set milionů korun z evropských fondů.

"Kontroloři našli zásadní nedostatky hned v několika oblastech. Ministerstvo školství například nepředložilo monitorovacímu výboru ke schválení všechna výběrová kritéria projektů. Porušilo tak evropské předpisy a hrozí kvůli tomu, že by EU nemusela proplatit dotace ve výši několika set milionů korun," uvádí v závěrech své kontrolní zprávy NKÚ.

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně na prioritní osu 1, tedy na program Počáteční vzdělávání. Úřad prověřil nejen fungování systému, ale i 43 individuálních projektů za 145,8 milionu korun, z kterých téměř 124 milionů by měla zaplatit Evropská unie.

Ministerstvo podle NKÚ například vůbec neměří zlepšování rovných příležitostí dětí ve většině oblastí vymezených v operačním programu. Ve výročních zprávách za roky 2008 až 2010 navíc rezort školství předkládal Evropské komisi v řadě případů nesprávné informace o tom, jak se operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost rozvíjí.

"Při výběru samotných projektů se ukázalo být klíčovým problémem vysoké riziko subjektivního hodnocení. O projektech totiž rozhodoval vysoký počet členů výběrových komisí, kteří byli podjatí – tedy měli vztah k projednávaným projektům a mohli celkový výsledek ovlivnit tím, že hlasovali i o konkurenčních projektech," pokračuje v kritice počínání ministerstva NKÚ, podle kterého ministerstvo nevhodným složením výběrových komisí riskuje zpochybnění jejich nestrannosti i objektivnosti samotného výběru projektů.

V rámci projektů EU peníze školám umožňoval zjednodušený systém financování příjemcům dotací nakupovat i vybavení, které podle závěrů NKÚ nijak nesouviselo s konkrétním projektem, na který peníze dostali. Pořizovali za ně například i nábytek nebo bílou techniku.

"Resort školství selhává i při kontrole veřejných zakázek, které vypisují příjemci dotací. Například u projektů EU peníze školám nemá ministerstvo o veřejných zakázkách žádný přehled, protože je nesleduje," zakončil svoji hodnotící zprávu NKÚ.

Kontrola NKÚ byla podle vyjádření ministerstva školství zaměřena převážně na skutečnosti, které není možné zpětně měnit. "V mnoha případech se v rámci zjištění NKÚ jedná o konstatování stavu. Zejména zjištění v oblasti nastavení specifických cílů OP VK nelze v dokumentaci zohlednit, a to zejména z důvodu schválení strategických dokumentů OP VK Evropskou komisí. Ministerstvo tato zjištění bere na vědomí a zohlední je v činnostech při nastavení programového období 2014+," uvedl k závěrům kontroly rezort školství s tím, že v současnosti analyzuje další zjištění a bude se snažit podobným pochybením do budoucna předcházet.

Ministerstvo však zároveň upozorňuje, že zpráva NKÚ v mnoha případech pouze opakuje známá zjištění z auditu Evropské komise, který v OP VK proběhl v loňském roce. "K těmto zjištěním již ministerstvo přijalo nápravná opatření a dlouhodobě je komunikuje s Evropskou komisí," vysvětlilo ministerstvo. Zdůrazňuje, že Nejvyšší kontrolní úřad zkoumal projekty z let 2007 až 2010, tedy z období, kdy se operační program teprve rozjížděl.

Kontrolní závěr NKÚ obsahuje celkem 65 zjištění, k 33 zjištěním již byla přijata náprava.

Jan Soukup | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,340
USD 23,310 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články