Český statistický úřad má v nepořádku účetnictví

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Český statistický úřad (ČSÚ) má v nepořádku účetnictví, jeho účetní závěrka k 31. prosinci 2009 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví. Vyplývá to ze závěrů kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zveřejněných v pondělí.

Ze závěrů kontroly vyplývá, že ČSÚ nevedl v roce 2009 úplné ani průkazné účetnictví., Foto:

Ze závěrů kontroly vyplývá, že ČSÚ nevedl v roce 2009 úplné ani průkazné účetnictví., Foto:,zdroj: NašePeníze.cz

"Účetní závěrka ČSÚ nebyla za rok 2009 vzhledem k celkovým agregovaným nesprávnostem překračujícím stanovenou hladinu významnosti spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly 345 Český statistický úřad za rok 2009. Na celkové nesprávnosti se podílelo nadhodnocení a podhodnocení jednotlivých účtů a položek příslušných výkazů," tvrdí NKÚ.

Ze závěrů kontroly vyplývá, že ČSÚ nevedl v roce 2009 úplné ani průkazné účetnictví.

Kvůli těmto nesprávnostem NKÚ statistikům doporučuje, aby přijali taková opatření v oblasti účetnictví a vnitřního kontrolního systému, která by vedla k odstranění systémových nedostatků, a tím maximálně eliminovala vznik možných nesprávností, popřípadě nesprávnosti už vzniklé včas detekovala a odstranila.

-Filip Sušanka | MED

Tagy: Český statistický úřad účetnictví