Čeští inženýři už v Německu nepotřebují pracovní povolení

22. 10. 2007 – 1:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Čeští inženýři už v Německu nepotřebují  pracovní povolení
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Čeští inženýři v oblasti strojírenství, elektrotechniky a automobilového průmyslu a čeští absolventi německých vysokých škol získávají přístup k německému pracovnímu trhu

Dnem 16. října 2007 vstoupila v Německu v platnost legislativní úprava, která ve dvou dílčích oblastech zlepšuje přístup občanů České republiky k německému pracovnímu trhu. Tento přístup je aktuálně omezen přechodným obdobím, které si při rozšíření Evropské unie Spolková republika Německo a některé další tzv. staré členské státy vyjednaly vůči novým členským státům (s výjimkou Malty a Kypru). Občané České republiky tak nyní pro závislou činnost ve Spolkové republice Německo obecně nadále potřebují pracovní povolení. Přechodné období skončí nejpozději k 1. květnu 2011. K 16. říjnu 2007 každopádně o německé pracovní povolení již nemusejí žádat čeští inženýři, mající univerzitní nebo odborné vysokoškolské vzdělání s těžištěm v oblasti strojírenství, automobilového průmyslu a elektrotechniky nebo srovnatelnou kvalifikaci. Osvobození od této povinnosti platí v uvedených oborech i pro občany všech dalších nových členských států Evropské unie. .= Současně získali k 16. říjnu 2007 zahraniční absolventi německých vysokých škol – libovolného občanství a studijního zaměření – možnost najít si během jednoho roku po svém absolutoriu ve Spolkové republice Německo odpovídající zaměstnání, aniž by pro něj potřebovali pracovní povolení. Tato možnost je samozřejmě otevřena i občanům České republiky. Nadále přitom platí dosavadní legislativní úprava, že občané nových členských států Evropské unie, kteří na základě pracovního povolení uděleného pro konkrétní pracovní místo za sebou mají nejméně jeden rok závislé činnosti ve spolkové republice Německo, po uplynutí této lhůty získávají místně, profesně a časově neomezený přístupu k německému pracovnímu trhu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,720 22,900
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články