Cestovní kanceláře stále klamou klienty cenou

11. 6. 2008 – 8:34 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Cestovní kanceláře stále klamou klienty cenou
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Sezóna letních dovolených se dostává do plného proudu a problém neúplných cen zájezdů stále přetrvává. Sdružení na obranu spotřebitele již v minulém roce kritizovalo neuvádění konečných cen zájezdů. V této souvislosti zažalovalo CK Exim tours a.s.. Žaloba vyvolala velkou diskusi, všichni očekávali soudní výklad.

Iniciativu SOS za úplné ceny služeb podpořily ČOI, Veřejný ochránce práv, Unie cestovních agentur, Ministerstvo financí a především sami spotřebitelé. ČOI uložila v minulém roce pokutu za porušování § 12 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pokutu 20 cestovním kancelářím. Situace po roce zůstává podobná. I v letošním roce praxe kosmetického upravování cen způsobem, aby ceny vypadaly vizuálně nižší, u většiny CK přetrvává (výjimkou je CK ALEX, CK ČD Travel, CK West holidays). Zároveň opět došlo ke zvýšení jednotlivých povinných poplatků, které musí spotřebitel zaplatit, aby na zájezd mohl odjet. Cestovní kanceláře se i nadále odvolávají na praxi leteckých přepravců, kteří je „nutí“ k tomu, aby přeúčtovávali samostatné poplatky za pohyblivé náklady spotřebitelům. To ale letečtí dopravci odmítají. „Je mimo kontrolu leteckých společností, jaké další poplatky cestovní kanceláře zahrnují do jednoho balíčku,“ uvedla již dříve pro MF Dnes mluvčí ČSA Daniela Hupáková. CK tím přenáší riziko nižšího výdělku ze svého podnikání plně na spotřebitele a to není správné. Je to nebezpečný precedent, který by se mohl šířit do dalších odvětví. CK tvrdí, že nemohou uvádět konečné ceny s ohledem na výkyvy v nákladech na dopravu. „Cestovní kanceláře jsou proti výkyvům proměnlivých vstupních nákladů chráněny přímo ze zákona, když mají možnost reagovat na změnu kurzu koruny nebo nárůst nákladů spojených s dopravou jednostranným navýšením ceny zájezdů do 20 dnů před zahájením zájezdu,“ říká Jana Teplá, právnička SOS. „V minulých týdnech jsme zaznamenali u většiny CK zvýšení palivového příplatku v reakci na zvýšení ceny ropy. Přesvědčili jsme se o tom, že CK umí využít svého zákonného práva dle § 852c OZ – zvýšení ceny zájezdu – a neváhají tak činit. Nevidíme tedy důvod vyčleňování těchto poplatků z ceny,“ dodává Jana Teplá. Je též pozoruhodné, že zájezdy se shodným transferem do stejných destinací se liší někdy i v řádech stokorun. Letištní taxy jsou účtovány všem stejně, stejně i palivový příplatek by měl být obdobný. Skutečnost je však jiná. „Letištní taxa Letiště Praha je jednotná ve výši 525 Kč za odlet nebo v případě přestupu 190 Kč. Letiště Praha nemá vliv na to, jakým způsobem účtují letecké společnosti, potažmo cestovní kanceláře cenu letenky,“ říká Eva Krejčí, tisková mluvčí Letiště Praha s.p.. Vzali jsme předních 10 CK a výši jednotlivých složek jsme porovnali za minulé tři roky. 1)Palivový příplatek CK tvrdí, že příplatky zavedly hlavně kvůli nestálým cenám leteckého paliva. Palivové příplatky však stouply za poslední dva roky mnohonásobně více než cena ropy. (viz tabulka porovnání růst ceny za barel ropy a výše růstu palivového příplatku).   2006 2007 2008 Fischer 790,– 1190,– 1990,– Exim tours 590,– 1190,– 1990,– Firo – tour 790,– 1190,– 1990,– Čedok 790,– 1390,– 1990,– Blue Style 790,– 1190,– 1990,– Alexandria 790,– 1190,– 1990,– Sunny Dyas 750,– 1290- 1990,– Cena barelu ropy: 2004 – 33,20 USD 2005 – 57 USD 2006 – 70,86 USD 2007 – 80,18 USD 2008 – 135,84 USD (k 9. 6. 2008) 2)Letištní a bezpečnostní taxa „Letištní taxa, tj. odletový poplatek není paušální odměnou, ale vyjadřuje náklady, které má Letiště Praha s provozem veškeré infrastruktury sloužící odbavení cestujícím. Zahrnuje především zajištění bezpečnostních kontrol, ostrahu objektů, provoz včetně osvětlení a vytápění letištních budov, požární pohotovost, provoz zavazadlových pásů, veškeré opravy a servis a další náklady spojené s rozvojem a obnovou letištních terminálů. V posledních devíti letech Letiště Praha pokrývalo cenový nárůst v těchto položkách ze svých výnosů. Letištní taxu platí cestující přímo v letence,“ říká Eva Krejčí, mluvčí Letiště Praha s.p..   2006 2007 2008 Fischer 1990,– 2190,– 2190,– Exim tous 1990,– 1990,– 1990,– Firo tour 1490,– 1990,– 1990,– Čedok 1490,– 1790,– 2050,– Blue Style 1420,– 1690,– 1990,– Alexandria 1100,– 1690,– 1690,– Sunny Days 1190,– 1290,– 1590,– Do povinných poplatků (tradičně palivový příplatek, letištní a bezpečnostní taxa) jsou zahrnovány další nejrůznější poplatky, např. služby delegáta, transfery v destinaci atd. Takové štěpení úplné ceny je netransparentní a ztěžuje spotřebiteli výběr zájezdu. Níže přikládáme pro ilustraci ceník cestovní kanceláře Fischer, zveřejněný na webových stránkách http://www.fischer.cz/…ormace/taxy/, kde je jednoznačně vidět, jakým způsobem jsou povinné příplatky inzerovány. V prvním momentě se spotřebitel dozvídá cenu zájezdu na Krétu od 3390 Kč. Následně po dohledání všech povinných příplatků se cena navýší o 4180 Kč. Jen málokterý spotřebitel si dá tu práci, aby rozšifroval, co všechno zahrnuje povinná letištní a bezpečnostní taxa a zda – li palivový příplatek skutečně odpovídá nákladům na let. V horní tabulce jsou uvedeny ceny letenek, jež jsou součástí zájezdu. Níže jsou uvedeny ceny charterových letenek. Pouze pozorný spotřebitel zaznamená, že pod letištní taxy v horní tabulce jsou zahrnuty jiné další platby – cestovní pojištění, služby delegáta a transfery v destinaci). Takové uvádění cen shledáváme jako netransparentní a klamavé. Podle rozhodnutí Městského soudu a Nejvyššího správního soudu by spotřebitel neměl k tomu, aby jistil celkovou cenu zboží udělat nějaký úkon. Cílem SOS je zabránit šíření této netransparentní praxe i do dalších tržních odvětví.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,360
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články