ČEZ již vlastní více než 3 procenta vlastních akcií

13. 7. 2007 – 21:43 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČEZ již vlastní více než 3 procenta vlastních akcií
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Energetická společnost ČEZ v souvislosti s probíhajícím nákupem vlastních akcií překročila podíl ve výši 3 % jmenovité hodnoty základního kapitálu ČEZ. Jde o součet akcií získaných v rámci nákupu vlastních akcií (tzv. share buy back) a akcií vlastněných ČEZ před zahájením tohoto programu.

Ke dni 12. 7. 2007 společnost ČEZ na majetkovém účtu ve Středisku cenných papírů eviduje více jak 17 800 tis. kusů vlastních akcií . ČEZ realizuje nákup vlastních akcií na základě rozhodnutí valné hromady, konané dne 23. dubna 2007, která přijala kromě jiných i usnesení o nabytí vlastních akcií společnosti do výše 10 procent. Nákup byl zahájen 30. dubna 2007. Valná hromada schválila, že společnost ČEZ může počínaje dnem 23. dubna 2007 nabývat vlastní kmenové akcie v objemu, který celkem nepřekročí 59 221 084 kusů. Nejnižší cena, za kterou může společnost ČEZ své akcie nabýt, činí 300 Kč za akcii. Nejvyšší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 2 000 Kč za akcii. Doba platnosti usnesení valné hromady, a tedy doba, po kterou je společnost ČEZ oprávněna vlastní akcie nabývat, činí 18 měsíců ode dne konání valné hromady. Realizací vlastních nákupů ČEZ pověřil dva největší české brokery – WOOD & Company Financial Services, a.s. a Patria Finance, a.s. Zpětný odkup akcií je realizován na regulovaných trzích, na kterých jsou akcie společnosti kótovány (Praha, Varšava), a to převážně na anonymním trhu tak, aby nedošlo k diskriminaci akcionářů společnosti. Důvodem pro realizaci zpětného odkupu akcií je podle ČEZ současná neefektivní struktura kapitálu a nevyhovující poměr vlastního kapitálu a dluhu společnosti. Načasování realizace zpětného odkupu bylo též ovlivněno rozhodnutím vlády ČR ze dne 19. 3. 2007 o prodeji části akcií společnosti ČEZ prostřednictvím kapitálového trhu. Zveřejněný záměr vlády ČR nabídl zajímavou příležitost, jak provést zpětný odkup akcií společnosti ČEZ způsobem prospěšným společnosti i všem akcionářům.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,710 23,830
USD 21,930 22,110
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články