Chcete žít z pronájmu? Jaké jsou pak nároky na důchod?

27. 3. 2017 – 0:01 | Bydlení | red | Diskuze:

Chcete žít z pronájmu? Jaké jsou pak nároky na důchod?
zdroj: freeimages.com

Investice do další nemovitosti za účelem jejího pronájmu je mezi lidmi velmi oblíbená. Jak však příjem z nájmu ovlivňuje důchodové nároky? A jak se mění daňové povinnosti pro příjem z nájmu dosažený v důchodovém věku?  

Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu fyzických osob nepodléhá platbě sociálního a zdravotního pojištění. Zdanění příjmu z nájmu je tedy nižší než u příjmů ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu nebo u příjmů ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu.

Sociální a zdravotní pojištění se neplatí z nájmu bez ohledu na výši nájemného. Pro výpočet daně z příjmu fyzických osob je možné v případě nízkých skutečných výdajů uplatnit 30% výdajový paušál, nejvýše je však možné při využití paušálu uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

Důchod příjem z nájmu neovlivní

Výše státního starobního důchodu závisí na dosažených příjmech v produktivním životě, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění a získané době pojištění. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 se hodnotí roky v letech 1986 až 2016. Ze všech rozhodných příjmů se vypočítá osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, kdy se příjmy přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů.

Protože se z příjmů z nájmů neplatí sociální pojištění, tak tyto příjmy nemají žádný vliv na výpočet státního důchodu. Zaměstnanec s podprůměrnou mzdou, který má vysoké příjmy ze zděděné nemovitosti, musí počítat s tím, že bude mít nízký státní důchod, neboť do výpočtové formule důchodu nebudou příjmy z nájmu vstupovat.

Na co si dát pozor

Pro přiznání státního starobního důchodu musí být získána potřebná doba pojištění. V roce 2017 v rozsahu alespoň v rozsahu 33 let. Když není potřebná doba pojištění získána, tak nemůže být státní důchod přiznán.

Jestliže v některém období plynou pouze příjmy z nájmu, tak se toto období nehodnotí do doby pojištění pro důchodové účely. V lepším případě tato skutečnost znamená, že státní důchod bude zbytečně nižší, neboť dojde k „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu) pro výpočet důchodu. V horším případě nebude státní důchod vůbec přiznán, neboť se nezíská potřebná doba pojištění.

Při dlouhodobých příjmech pouze z nájmu je vhodné se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění na místně příslušné OSSZ. Minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2017 činí 1 977 Kč.

-Petr Gola | Více na Hypoindex.cz

Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články