CHEMOPETROL a UNIPETROL RAFINÉRIE se sloučí do společnosti UNIPETROL RPA

1. 8. 2007 – 17:45 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

CHEMOPETROL a UNIPETROL RAFINÉRIE se sloučí do společnosti UNIPETROL RPA
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

V rámci již několik měsíců probíhající transformace skupiny Unipetrol dojde k fúzi sloučením společností CHEMOPETROL, a.s., UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. a UNIPETROL RPA, s.r.o. V důsledku této fúze společnosti CHEMOPETROL, a.s. a UNIPETROL RAFINÉRIE a.s. zaniknou bez likvidace s tím, že veškerý jejich majetek, práva a závazky včetně závazků z pracovněprávních vztahů přejdou na společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. jakožto jejich nástupnickou společnost.

Fúze sloučením společností CHEMOPETROL, UNIPETROL RAFINÉRIE a UNIPETROL RPA do společnosti UNIPETROL RPA je logickým pokračováním implementace nového modelu řízení, na který skupina UNIPETROL postupně přechází již od začátku tohoto roku. Mezi hlavní výhody fúze patří především zjednodušení toků meziproduktů v rámci jedné firmy a lepší využití existujících synergií. Dalším pozitivem je i zefektivnění interního nákupu a prodeje vlastních produktů uvnitř Skupiny. V neposlední řadě tato změna umožní výraznější kontrolu nad celým řetězcem výroby a obchodu, od nákupu ropy až po péči o zákazníka. „Fúzí vznikne jeden kompaktní celek, ve kterém se zjednoduší organizační, personální, administrativní a logistická struktura aktivit,“ říká Petr Sosík, jeden z jednatelů společnosti UNIPETROL RPA a dodává: „Touto změnou se sníží administrativní náklady a zvýší se prosperita celé skupiny Unipetrol.“ Nástupnická společnost UNIPETROL RPA (zkratka RPA znamená: rafinérie, petrochemie, agrochemie) je společností s ručením omezeným a jejím jediným společníkem je UNIPETROL, a.s. Právní forma společnosti s ručením omezeným přináší zefektivnění každodenního řízení společnosti, zrychlení rozhodovacích procesů (společnost nemá dozorčí radu) a umožňuje přímý dohled nad podnikatelskou a obchodní činností společnosti ze strany jejího jediného společníka. UNIPETROL RPA má tři jednatele, kterými jsou Miroslav Krejčí (člen představenstva společnosti UNIPETROL a výkonný ředitel společnosti CHEMOPETROL), Ivan Ottis (člen představenstva společnosti UNIPETROL, předseda představenstva a generální ředitel společnosti PARAMO) a Petr Sosík (ředitel pro transformaci společnosti UNIPETROL). Každý z těchto tří jednatelů je statutárním orgánem společnosti a je oprávněn samostatně jednat a podepisovat jménem společnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti zakladatelská listina společnosti vyžaduje souhlas alespoň 2 jednatelů. Organizační strukturu společnosti UNIPETROL RPA tvoří vedle výrobní jednotky – Chemopetrol a jednotky optimalizace obchodního řetězce i tři specializované obchodní jednotky (tzv. business units – BU). BU I – Rafinérské produkty řídí Stanislav Bruna, ředitelem BU II – Monomery a agroprodukty je Lubomír Lukáč a BU III – Polyolefiny vede Dariusz Wozniak. Dodavatelský řetězec řídí Karel Surma, který je zároveň jedním z jednatelů společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o., již fungujícího centra sdílených služeb skupiny UNIPETROL. Valná hromada, jejíž pravomoci vykonává jediný společník – UNIPETROL, má právo rozhodovat o jakékoliv záležitosti, včetně věcí, které jsou v působnosti jednatelů (s výjimkou udílení pokynů ohledně obchodního vedení společnosti). Pro zaměstnance společností, které zaniknou v důsledku fúze, se po fúzi nic zásadního nezmění. Podmínky jejich pracovněprávního vztahu v nástupnické společnosti UNIPETROL RPA zůstanou stejné, podobně jako zaměstnanecké výhody (např. stravování, zdravotní péče atd.). Platné zůstanou i stávající kolektivní smlouvy. Změny nenastanou ani ve vztahu k obchodním partnerům společností CHEMOPETROL a UNIPETROL RAFINÉRIE zanikajících v důsledku fúze. Dojde pouze ke změně identifikačních údajů společnosti, avšak veškeré smluvní odběratelsko-dodavatelské vztahy automaticky přejdou na společnost UNIPETROL RPA a zůstanou v platnosti. Jedním z hlavních cílů nového modelu korporátního řízení, jehož součástí je i tato fúze, je zvýšení efektivity, konkurenceschopnosti a transparentnosti všech procesů uvnitř skupiny UNIPETROL. Nový model řízení je založen na třech klíčových principech: vyčlenění výrobních, obchodních a podpůrných činností do samostatných organizačních složek, vytvoření specializovaného centra sdílených služeb (Unipetrol SERVICES, s.r.o.) a zjednodušení právní formy těch společností, jichž je UNIPETROL 100% vlastníkem. „Nová struktura nám umožní dosáhnout obchodní dokonalosti, provozní efektivity a v neposlední řadě i úspor. Těší mě, že se transformace daří podle plánu,“ říká k restrukturalizaci François Vleugels, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UNIPETROL.

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,680 24,760
USD 22,670 22,790
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články