Čím vyšší příjem, tím vyšší pokles životní úrovně během nemoci

24. 4. 2014 – 11:09 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Čím vyšší příjem, tím vyšší pokles životní úrovně během nemoci
Pro občany s vyššími příjmy jsou však nemocenské dávky nízké, neboť jsou stanoveny maximální částky. Zaměstnanci s vyššími příjmy by měli počítat s výpadkem příjmu po dobu nemocenské a mít uzavřeno adekvátní komerční pojištění nebo vytvořeny finanční reze | zdroj: NašePeníze.cz

Výpočet náhrady mzdy a následně nemocenských dávek je založen nejenom na principu zásluhovosti, ale i solidarity. Z důvodu redukce při výpočtu dávek během nemoci platí, že čím vyšší příjem, tím vyšší pokles životní úrovně během nemoci.

Při pracovní neschopnosti v roce 2014 pobírají zaměstnanci nejdříve v prvních dvou týdnech nemoci (ale až od 4. dne nemoci) náhradu mzdy od svého zaměstnavatele a následně (od 15. dne nemoci) nemocenskou od OSSZ.

Pro občany s vyššími příjmy jsou však nemocenské dávky nízké, neboť jsou stanoveny maximální částky. Zaměstnanci s vyššími příjmy by měli počítat s výpadkem příjmu po dobu nemocenské a mít uzavřeno adekvátní komerční pojištění nebo vytvořeny finanční rezervy.

Jak vysoká je náhrada mzdy v nemocenské

Zaměstnanci pobírají náhradu mzdy od svého zaměstnavatele, OSVČ náhradu mzdy čerpat nemohou. OSVČ mají nárok až na případné nemocenské dávky, a to v případě, že jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění. Aby měl zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, tak musí být účasten na nemocenském pojištění a musí být uznán lékařem práce neschopným.

  • Náhrada mzdy u zaměstnanců se počítá z průměrného výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu.
  • Při výpočtu náhrady mzdy je nutné počítat s redukcí, což je nevýhodné pro zaměstnance s nadprůměrnými příjmy. V roce 2014 jsou redukční hranice 151,38 Kč, 227,15 Kč a 454,13 Kč. Průměrný hodinový výdělek do první redukční hranice (do 151,38 Kč) se započítává z 90 %, do druhé redukční hranice (od 151,38 Kč do 227,15 Kč) se započítává z 60 % a z třetí redukční hranice (od 227,15 do 454,13 Kč) se započítává z 30 %. K průměrnému hodinovému výdělku nad 454,13 Kč se nepřihlíží.

V roce 2014 tak může náhrada mzdy dosahovat maximálně 150 Kč za hodinu. Pro lepší názornost, jak s rostoucím příjmem relativně klesá náhrada mzdy, je v Tabulce 1 vypočtena hodinovou náhradu mzdy u jednotlivých hodinových příjmů v procentním vyjádření. Náhrada mzdy se u uvedené hodinové mzdy v tabulce pohybuje od 54 % po 15 %.

Tabulka 1: Hodinová náhrada mzdy u jednotlivých příjmů (v roce 2014)

Průměrný

hodinový výdělek

Hodinová

náhrada mzdy

Náhrada mzdy

(v % z příjmu)

Průměrný

hodinový výdělek

Hodinová

náhrada mzdy

Náhrada mzdy

(v % z příjmu)

50 Kč

27 Kč

54 %

350 Kč

132 Kč

37,7 %

100 Kč

54 Kč

54 %

400 Kč

141 Kč

35,3 %

150 Kč

81 Kč

54 %

450 Kč

150 Kč

33,3 %

200 Kč

100 Kč

50 %

500 Kč

150 Kč

30,0 %

250 Kč

114 Kč

45,6 %

750 Kč

150 Kč

20,0 %

300 Kč

123 Kč

41 %

1 000 Kč

150 Kč

15,0 %

Zdroj: vlastní výpočty autora

Nemocenská je maximálně 25 710 Kč měsíčně

Při splnění zákonných podmínek platí, čím vyšší příjem, tím vyšší nemocenská. Zákonem je stanoven limit pro výpočet nemocenských dávek. Základ, z něhož se vypočítává nemocenská (denní vyměřovací základ), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 přecházejících kalendářních měsících v průměru na jeden kalendářní den.

Denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenské se redukuje.  Redukční hranice pro rok 2014 jsou: 865 Kč, 1 298 Kč a 2 595 Kč. Do první redukční hranice se počítá z 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítají nemocenské dávky z 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítají nemocenské dávky z 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Nemocenská potom činí 60 % z denního vyměřovacího základu.

  • Maximální nemocenská činí 25 710 Kč měsíčně. Výše nemocenské se pohybuje dle měsíčního příjmu uvedeného v tabulce od 53,4 % po 12,9 %. S rostoucím příjmem relativní výše nemocenské klesá.

-Petr Gola | Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články