Co dělat, když se pošlou peníze na špatný bankovní účet?

25. 9. 2015 – 9:17 | Bankovní účty | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Co dělat, když se pošlou peníze na špatný bankovní účet?
zdroj: freeimages.com

Znáte to, situace, kdy odešlete v rychlosti potřebnou platbu a najednou si uvedomíte, že jste si možná pořádně nezkontrolovali údaje. Jakým způsobem by měl klient obecně postupovat v případě, že odešle platbu na nesprávný účet?

Odeslali jste platbu na nesprávný bankovní účet? Nebo jste naopak obdrželi platbu, která vám nepřísluší? Jak si poradit v takové situaci napoví Pavla Kozáková z tiskového centra České spořitelny.

Jakým způsobem by měl klient obecně postupovat v případě, že odešle platbu na nesprávný účet?

V případě, že peníze pošle na existující, ale nesprávný účet, může neoprávněného příjemce platby kontaktovat přímo (pokud zná jeho identitu) a přesvědčit ho, aby peníze vrátil. Pokud jeho identitu nezná, doporučujeme mu, aby se na nás neprodleně obrátil, a my mu pomůžeme získat identifikační údaje neoprávněného příjemce.

Na našich internetových stránkách máme pro klienty připravený přehledný návod, jak v takové situaci postupovat. Musím ale upozornit na to, že u domluvy s protistranou vystupujeme pouze v roli prostředníka a klientovi jen pomáháme. Samotná jednání o vrácení chybně zadané platby je na klientovi, který ji zadal.

Co může klient očekávat v případě, že zašle platbu na neexistující bankovní účet?

V takovém případě se platba automaticky vrátí na účet, ze kterého byla poslána.

Před datem splatnosti příkazu lze platbu stornovat?

Ano, danou transakci můžeme zrušit pouze v případě, že se jedná o budoucí splatnost. V takovém případě je možné platbu zrušit pomocí internetového bankovnictví nebo bankomatu či platbomatu a to až do 23:00 dne předcházejícího dni splatnosti. Platbu lze stornovat i na pobočce, a to do 18:00 dne předcházejícího dni splatnosti. Zrušení takové transakce je bez poplatku.

Jakmile už jsou peníze odeslány, tedy v den splatnosti, transakci zastavit nelze. Podle platné legislativy banky nejsou oprávněny na klientem chybně zadanou platbu vyslat žádost o storno.

Pokud je platba provedena na nesprávný bankovní účet a příjemce ji nenavrátí, může klient žádat identifikační údaje příjemce platby?

Jestliže neoprávněný příjemce platby nevrátí peníze do určité lhůty na účet plátce, můžeme klientovi pomoci při získávání identifikačních údajů o neoprávněném příjemci. Tento úkon stojí 250 Kč.

Navrhujete následně zaslat písemnou žádost nepoctivému příjemci platby k jejímu navrácení?

Klient si sám zvolí postup vymáhání platby od neoprávněného příjemce. Pokud klient zná příjemce, může se s požadavkem na vrácení peněz nejprve obrátit přímo na něj. Může se obrátit ale i na banku, která však pouze poskytuje součinnost, může tedy například sdělit kontaktní údaje.

V případě, kdy je neoprávněný příjemce klientem naší banky, zasíláme mu žádost k vrácení neoprávněně přijatých finančních prostředků nebo můžeme poskytnout chybujícímu plátci identifikační údaje neoprávněného příjemce. Není-li neoprávněný příjemce naším klientem, zasíláme bance příjemce žádost o vrácení neoprávněně přijatých peněžních prostředků.

Pokud nepoctivý příjemce nereaguje nebo odmítá navrátit platbu, jaké má klient možnosti?

V případě, že neoprávněný příjemce peněz nereaguje na žádnou výzvu, může klient zvážit, zda provede právní kroky k získání svých finančních prostředků zpět.

Jak rychle v takové situaci musíme jednat a řešit se svojí bankou? Je nějaký termín, kdy už je šance na získání peněz zpět „promlčená“?

Dle všeobecných obchodních podmínek je tato lhůta 13 měsíců. Je-li však platba dohledatelná, můžeme klientovi tuto službu nabídnout i po tomto termínu.

V případě, že naopak klient obdrží na svůj účet neznámou platnou, jak doporučujete postupovat?

Doporučujeme, aby neoprávněný příjemce platby vyčkal na žádost o vrácení platby, kterou obdrží přímo od plátce nebo prostřednictvím banky. Neoprávněný příjemce by po obdržení této žádosti měl peníze neprodleně vrátit na účet plátce, ze kterého ji obdržel. Do pole „Textová zpráva“ doporučujeme pro snazší identifikaci uvést, že se jedná o vrácení chybné platby. Postup pro vrácení peněz je stejný mezi účty jedné banky i mezi účty dvou bank.

Rozhodně si tedy platbu neponechávat?

To bychom v žádném případě nikomu nedoporučovali. Vědomé ponechání si peněz, které někomu přišly na účet omylem, je totiž trestný čin a neoprávněnému příjemci platby může hrozit až trestní oznámení a následně vymáhání platby prostřednictvím soudu.

-Zbyněk Drobyš | Více tipů na Investujeme.cz
Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 26.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,280 24,400
USD 22,850 23,030
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články