Co dělat v případě autonehody?

3. 7. 2007 – 6:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Co dělat v případě autonehody?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Nehoda je nepříjemná a stresující událost pro každého účastníka. Pro viníka i poškozeného. V takových chvílích se může stát, že váháte, jak situaci čelit, jak správně postupovat, jak získat náhradu a minimalizovat škody.

Zastavte vůz a vyndejte klíčky! V případě nehody ze všeho nejdřív zastavte auto, vypněte motor a vyndejte klíčky. Pozor! Není dobré podceňovat radu, abyste vyndali klíčky ze zapalování a zamkli auto, než vystoupíte. Zachovejte klid a chladnou hlavu! Hlavně zachovejte klid: pamatujte na to, že jste pojištěni! Pojistku si platíte právě pro tyto případy. Je nutné si ale uvědomit, že služby, které obdržíte, záleží také na Vaší spolupráci s námi.Pokud máte havarijní pojištění, je to výborné. V opačném případě – při zavinění druhým – budete muset řešit složitější postup a většinou také u jiné pojišťovny. Nepřemisťujte vůz! Snažte se nepřemístit vůz z místa srážky. Výstražný trojúhelník postavte do určené pozice na silnici tak, aby ostatní řidiči zaregistrovali Vaši přítomnost. Bylo by nejlepší nehýbat s vozy, které jsou účastníky nehody, až do doby, než bude zaprotokolován průběh nehody policií nebo do doby, než sepíšete s protistranou zápis o zavinění. To platí hlavně v případě, kdy není úplně jasné, kdo nehodu zavinil. V případě nejasností by přemístění auta mohlo ohrozit část Vašeho odškodnění. Je však jasné, že pokud vozidla kompletně blokují silnici a hrozí nebezpečí jak Vám, tak i ostatním, je lepší přemístit vozy co nejdříve, než diskutovat o zodpovědnosti. Než auto přemístíte, snažte se vyznačit obrys jeho konečné polohy po nehodě na vozovku např. křídou či sprejem, v zimě můžete použít i písek. Udělejte to vždy, pokud budete volat policii. Zhodnoťte situaci! Zhodnoťte situaci a závažnost škody (hlavně proto, abyste zjistili, zda jsou nějací ranění, či zda je škoda jen na vozech) a snažte se zjistit, zda je vina na Vaší straně či na straně druhé. V případě, že je vina na druhé straně, ověřte si, zda je tato strana ochotná ji přiznat. Jestliže ano, nejlepším prokazatelným způsobem je písemné prohlášení, obsahující datum, místo a popis průběhu nehody, identifikaci řidičů a podpisy obou stran. Předtím než zavoláte policii, porozhlédněte se po svědcích nehody (v dalších autech, na chodníku, …) a poproste je o jméno, příjmení, adresu a telefon pro případné svědectví. Zkontrolujte registrační značku! Pozor! Nezapomeňte si ihned zaznamenat registrační značku protistrany. Může se totiž stát, že zatímco budete přemisťovat vůz, ten druhý může využít situace a ujet. V takovýchto případech na nic nečekejte, zatelefonujte nebo osobně zajděte na policii podat oznámení o nehodě a oznámit číslo poznávací značky a jména případných svědků. Pokud existuje alespoň jeden svědek, můžete být o něco klidnější. Dobře si zkontrolujte, aby poznávací značka druhého automobilu opravdu odpovídala SPZ uvedené v dokumentech a aby tyto dokumenty byly v platnosti: pokud by tomu tak nebylo, vozidlo by nemuselo být pojištěno a v takovém případě by měla zakročit policie. Pojišťovnu povinného ručení protistrany zjistíte i zde z databáze České kanceláře pojistitelů . Pokud vozidlo není pojištěno, můžete se v některých případech rozloučit s odškodněním a každopádně bude velice náročné dobrat se zdárnému konci. Zaprotokolujte! Když už je ověřeno, že nevznikly žádné závažné škody, nejsou žádní těžce ranění a neexistuje riziko, že do vás narazí přijíždějící vozy, je nutné zaprotokolovat průběh nehody. Také při odškodnění za autonehodu platí, že co je psáno, to je dáno. Pokud tedy druhá strana na sebe vezme zodpovědnost, neztrácejte čas a vyplňte formulář „Oznámení škodné události“ (můžete si jej vytisknout zde a vždy ho mít s sebou v autě), vyplňte jej a nechte podepsat. Pokud formulář při ruce nemáte, sepište vše na čistý papír. Pozor na vychytralce! Nikdy nedělejte stejnou chybu, jako náš pojištěný, který spěchal, a tak se s protistranou dohodl, že se setkají druhý den, aby sepsali, co se událo. Pokud druhá strana není poctivá, nikdy se už nesejdete a peníze za odškodnění nezískáte. Pozor na odpovědnost! Vždy platí pravidla silničního provozu a musí se dodržovat. Pokud to vypadá, že druhá strana Vám dá přednost, ale nakonec to neudělá, chyba bude přesto na Vaší straně! Pozor! Pokud Vám na úzké silnici dá jiný vůz přednost, zastaví se a naznačí, abyste jeli, nedělá to ze slušnosti, ale proto, že v případě, že se auta dotknou, chyba je na straně toho auta, které bylo v pohybu. Pokud si tedy myslíte, že byste neprojeli, zastavte a nechte projet toho druhého! Zaznamenejte si přesné jméno pojišťovny povinného ručení protistrany z dokladu o pojištění, a nedůvěřujte tomu, co protistrana říká. Zaznamenejte vždy datum a čas nehody. Podrobně popište poškozené části jak Vaší, tak druhé strany. Neomezujte se na napsání obecného pojmu „levý bok“, ale specifikujte přímo, zda se jedná o dveře, blatník atd. Vždy podrobně popište průběh nehody. Vždy si zaznamenejte informace z řidičského průkazu protistrany. Nikdy nepodepisujte žádný formulář, pokud není zcela vyplněn. Pokud existují svědci, zaznamenejte jejich jméno, příjmení a adresu: někdy mohou být jejich výpovědi cenné. Vždy si ponechejte jednu či více kopií písemných záznamů. Pokud by si všechny kopie nechala protistrana, mohla by je změnit ke svému prospěchu. Zaznamenejte, zda jsou nějací zranění – i lehce – nebo jsou-li do nehody zapleteny i další vozy nebo předměty podléhající odškodnění (dopravní značky, zdi, svodidla atd.) Pokud však zúčastněné strany nedospějí k dohodě, je zapotřebí zavolat policii. Volejte ji v případě, když jste přesvědčeni, že máte alespoň zčásti pravdu. Jinak je jisté, že můžete být stíháni za přestupek. Pozor! Skutečnost, že jedna strana dostala pokutu a druhá ne, má často velký význam při vyúčtování nehody. [ Zdroj: Allianz ]

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články