Co je třeba stihnout do konce ledna abyste se vyhnuli pokutám?

30. 1. 2013 – 0:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Co je třeba stihnout do konce ledna abyste se vyhnuli pokutám?
Do konce ledna má mnoho z nás finanční povinnosti.. Koho se týkají a co hrozí? Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Do konce ledna zbývá už jen pár dní. Přečtěte si, co vše musíte do konce měsíce zvládnout! Musíte například odevzdat daňové přiznání na daň z nemovitosti a silniční daň, nebo si koupit novou dálniční známku.

DÁLNIČNÍ ZNÁMKA

Pokud využíváte české dálnice, měli byste zbystřit. Do konce ledna si musíte pořídit novou dálniční známku na rok 2013. Už léta totiž platí, že známka z předchozího roku platí ještě celý leden. Aktuální cena roční dálniční známky je 1500 korun.

Dálniční známky lze koupit na všech pobočkách pošty a na většině čerpacích stanic. Aby dálniční známka byla platná, musí na ní být napsaná SPZ a řádně nalepena v pravé dolním rohu čelního skla. Pokud chybí registrační značka vozidla, chybí doba platnosti je známka neplatná.

Dálniční známka je nepřenosná, nelze ji tak využít na jiném vozidle. Pokud měníte SPZky nemusíte mít strach, při kontrole policisté ověří, že se jedná o stejné vozidlo v registru.

Pokuty a sankce

Pokud vás policisté chytí bez platné dálniční známky, můžete dostat pokutu až 5000 korun v blokovém řízení a až 100 tisíc korun ve správním řízení.

DAŇ Z NEMOVITOSTI

Pomalu se blíží termín, kdy musíte podat přiznání z daně nemovitosti. Nejzazší termín je 31. ledna. Pokud to nestihnete, může vás čekat nepříjemná pokuta. Daňové přiznání dáváte jen jednou a to při pořízení nemovitosti, respektive nejpozději do 31. ledna následujícího roku. V dalších letech už daňové přiznání majitel nemovitosti nepodává, finanční úřad mu posílá výměr poštou.

Kdo daň z nemovitosti platí?

Poplatníkem daně jsou fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníky nemovitosti. Smluvně však může, například v rámci nájemní smlouvy, může placení daně převést na nájemníka.

Za co se daň z nemovitosti platí?

Daň z nemovitostí se platí za pozemky, nemovitosti nacházející se na území České republiky, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo rozhodnutí, případně byly k užívání schválené na základě oznámení stavebnímu úřadu. Daň se platí i za byty a nebytové prostory, které jsou samostatně evidovány v katastru nemovitostí.

Kdo je od daně osvobozen?

Daň z nemovitostí neplatí například stát, obce za nemovitost ležící v jejich katastru, diplomati a konzulové, církve, sdružení občanů, obecně prospěšné společnosti, knihovny, školy nebo například nadace.

Majitelé domů a bytů se ovšem mohou také vyhnout placení daně z nemovitosti. A to v případě, kdy je nemovitost určená k trvalému bydlení vlastníků nebo osob vlastníkovi blízkých na dobu 15 let od vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, případně od doby, kdy začaly být způsobilé k užívání po oznámení stavebnímu úřadu.

Jak vysoká je daň z nemovitosti?

Vše se počítá na základě výměry. U staveb se výměra v metrech čtverečních násobí koeficientem 1,2, u pozemků je základem daně samotná výměra.

Existují ale i výjimky, jsou jimi vinice, chmelnice, pole, louky, sady a zahrady. Jejich základ tvoří součin výměry a ceny dle vyhlášky. U lesů a rybníků s chovem ryb je základ daně, buď cena pozemku k 31. lednu, nebo výměra násobená cenou 3,80 Kč/m2.

Samotná sazba daně u těchto výjimek závisí na účelu užití nemovitosti, u polí, vinic, chmelnic, zahrad a sadu to je 0,75 % z vyměřovacího základů a 0,25 % u rybníků, luk a lesů. Stavební pozemky mají stanovenou pevnou sazbu 1 Kč za metr čtvereční, ostatní pozemky 0,1 Kč za metr čtvereční. U staveb je sazba daně 1 Kč až 10 Kč za metr čtvereční.

To ale není vše, vypočítaná daň se násobí ještě například koeficientem podle velikosti obce. Místní vyhláškou lze koeficient o jednu úroveň zvýšit a až o tři snížit. Pro nebytové prostory může obec místo uvedených koeficientů použít koeficient 1,5.

Koeficienty podle velikosti obce:
• 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
• 1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
• 1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
• 2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
• 2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
• 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
• 4,5 v Praze

Kdy a kde daňové přiznání k dani z nemovitosti podat?

Ještě minulý rok platilo, že daňové přiznání se podávalo finančnímu úřadu, v jehož obvodu působnosti nemovitost byla. Od roku 2013 se to ale mění. Pokud má poplatník více nemovitostí v jednom kraji, podává přiznání na úřadě v místě, kde má trvalé bydliště. Pokud jsou nemovitosti v různých krajích, nic se od loňského roku nemění.

Daňové přiznání se musí podat nejpozději do 31. ledna příslušného roku.

Sankce a pokuty

Od letošního roku se změnily pokuty, ta činí 0,05 % daně denně. Pokud je daň z nemovitostí například 500 korun, tak činí 25 haléřů denně. Ale dokud pokuta není alespoň 200 korun, finanční úřad ji nevyměřuje a ani ji nechce zaplatit. Přitom až do konce roiku platila drastická pokuta 500 korun z jakékoliv nemovitosti. Hned několikrát se stalo, že pokuta byla několikanásobně vyšší než samotná daň.

SILNIČNÍ DAŇ

Silniční daň se platí za motorová vozidla registrovaná a provozovaná v Česku, které slouží k podnikání či jiné výdělečné činnosti. Silniční daň se platí vždy, i když se nepoužívá k podnikání, za nákladní vozidlo s hmotností nad 3,5 tuny. Od silniční daně jsou osvobozeny auta s hybridním pohonem, auta na LPG, CNG či benzín E85. A i u této daně musíte podat přiznání za rok 2012 nejpozději 31. ledna.

Sazba daně se určuje u osobních automobilů na základě zdvihového objemu motoru v cm3 a u návěsů od součtu největších povolených hmotnostní na nápravy v tunách a počtu náprav. Sazby lze ale snížit podle stáří vozidla. To se odvozuje od data registrace v technickém průkazu. Do 36 kalendářních měsíců od data první registrace se sazba daně snižuje o 48 %, do 72 měsíců o 40 %, do 108 měsíců o 25 %. Pro vozidla, která byl registrována před 31. prosincem 1989 se naopak tato daň o 25 % zvyšuje.

Pokud je poplatníkem daně zaměstnavatel, který svému pracovníkovi vyplácí cestovní náhrady za použití osobního automobilu, může použít sazbu 25 korun za den, ale už nemůže uplatnit jiné daňové úlevy.

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,940 23,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články