Co nám přinesla svoboda za osmnáct let

19. 11. 2007 – 9:20 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Co nám přinesla svoboda za osmnáct let
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Obnovená česká demokracie dosáhla plnoletosti. Jak hodnotí lidé různé oblasti života společnosti dnes, po osmnácti letech demokratického vývoje? Tuto otázku položila agentura STEM ve svém výzkumu.

S demokracií v ČR nejsme spokojeni, nejvíce kritizujeme sami sebe Jednoznačně příznivě vnímají lidé všechny možnosti a šance, které byly v minulém režimu nedostupné. Otevřely se hranice, máme možnost projevovat svůj názor, vytvářet spolky, sdružení a další organizace. Své reprezentanty můžeme volit ve skutečných volbách z více stran. To jsou všechno oblasti, které jsou hodnoceny kladně takřka 90 % občanů. Máme také mnohem větší možnosti něčeho dosáhnout a něco vlastnit. Je neporovnatelně bohatší nabídka služeb a zboží, můžeme mít rozsáhlé soukromé vlastnictví. Otevřely se šance pro pracovité a nadané lidi, nové možnosti vzdělání. Máme větší šanci vzít osud do svých rukou. Také tyto oblasti jsou podle výrazné většiny (kolem 80 %) lidí dobře hodnoceny. Převážně příznivě jsou přijímány i nejdůležitější „státotvorné“ kroky. Vznik samostatného českého státu je příznivou změnou pro 70 % lidí, zhruba 60 % občanů považuje za příznivou skutečnost i to, že jsme se stali členy NATO a Evropské unie . Zásadní ekonomické proměny již nejsou vnímány jako jednoznačné plus. Zavedení tržní ekonomiky má podporu dvou třetin (68 %) lidí, rovněž tak vstup zahraničního kapitálu. Naproti tomu rozdíly v příjmech a majetku mezi lidmi, které jsou důsledkem tržní ekonomiky, jsou více než 70 % Čechů hodnoceny nepříznivě. Velmi silně negativně (pro 79 % dotázaných) je hodnocen také současný stav v oblasti důchodového zabezpečení a v nemoci, o mnoho lepší nejsou ani podmínky pro život rodin s dětmi (68 % nepříznivých hodnocení). Nepříznivá hodnocení silně převažují (přes 70 %) v oblasti pořádku ve společnosti a bezpečí občanů. Zcela nepříznivě, více než 80 % lidí, je hodnocena oblast mezilidských vztahů a morálky ve společnosti. O rozporuplnosti změn, které se u nás odehrály za posledních 18 let, svědčí to, že zhruba tři pětiny lidí vnímají současné působení KSČM v naší společnosti jako negativní. Pro 41 % občanů je činnost KSČM příznivou skutečností. Vyrovnali jsme se s minulostí? A můžeme-li položku „celková kvalita života“ považovat za jakýsi souhrnný ukazatel, pak i ten dokládá, že situace po osmnácti letech není ani bílá, ani černá: 55 % lidí hodnotí „celkovou kvalitu života“ pozitivně, 45 % negativně. Výrazně přitom převažují hodnocení opatrná, jen 7 % je zcela spokojeno a 10 % lidí naprosto zklamáno. Foto: sxc.hu

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články