ČOI: Který e-shop je poctivý a kde pravděpodobně naletíte?

8. 12. 2014 – 18:36 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČOI: Který e-shop je poctivý a kde pravděpodobně naletíte?
Inspektoři ČOI v rámci této kontrolní akce celoročně monitorují elektronické obchodování prostřednictvím sítě internet a v případě nedostatků ukládají opatření, jejichž cílem je eliminace zjištěného nežádoucího jednání, které může snížit důvěru spotřebite | zdroj: NašePeníze.cz

To je dotaz, na který odpovídají pracovníci ČOI snad nejčastějši. I přesto, že univerzální rada neexistuje, je několik zásad, které by měli spotřebitelé dodržovat – kromě ceny zboží nebo služby by je měla zajímat identifikace prodejce a nabízené obchodní podmínky, včetně způsobu platby a termínu dodání. O tom, že tato doporučení mají své opodstatnění, svědčí výsledky kontrol internetového obchodování ve 3. čtvrtletí.

„Naši inspektoři zjistili porušení jednoho či více ustanovení obecně závazných právních předpisů ve třech čtvrtinách kontrol vytipovaných e-shopů. Nejčastěji se setkali s užitím nekalých obchodních praktik, konkrétně s neposkytováním zákonem stanovených informací, dále s uváděním neúplných či jinak zavádějících údajů o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI. V hodnoceném období nabylo právní moci 191 pokut ve výši téměř 1,3 milionu korun. 
 
Inspektoři ČOI v rámci této kontrolní akce celoročně monitorují elektronické obchodování prostřednictvím sítě internet a v případě nedostatků ukládají opatření, jejichž cílem je eliminace zjištěného nežádoucího jednání, které může snížit důvěru spotřebitelů a jejich zájem o tuto jinak velmi perspektivní formu obchodování. 
 
V období od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 221 kontrol, zaměřených především na plnění povinností, vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele. Počty kontrol provedených jednotlivými inspektoráty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Výsledky kontrol e-shopů – 3. čtvrtletí 2014

 

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

 

 

Středočeský a Hl. město Praha

48

32

66,7 %

 

Jihočeský a Vysočina

25

21

84,0 %

 

Plzeňský a Karlovarský

23

10

43,5 %

 

Ústecký a Liberecký

23

19

82,6 %

 

Královéhradecký a Pardubický

21

19

90,5 %

 

Jihomoravský a Zlínský

39

31

79,5 %

 

Moravskoslezský a Olomoucký

42

33

78,6 %

 

Celkem

221

165

74,7 %

 

Jak vyplývá z uvedené tabulky, porušení obecně závazných právních předpisů bylo zjištěno při 165 kontrolách, což představuje 74,7 %.

Výsledný vysoký poměr kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky, však nelze považovat za objektivní obraz stavu elektronického obchodování v České republice. Je výsledkem průběžného monitoringu nabídky a služeb nabízených prostřednictvím internetu inspektory ČOI, a také cílených kontrol internetových prodejců, u nichž lze na základě monitorování předpokládat, že při své činnosti mohou porušovat obecně závazné právní předpisy. Při těchto kontrolách jsou také využívány informace a podání poskytované České obchodní inspekci spotřebitelskou veřejností.
 
Ve 3. čtvrtletí ČOI přijala celkem 1087 podání spotřebitelů, z nichž v 10 % šetřených podnětů prokázali inspektoři porušení povinností v dozorové pravomoci ČOI. Z větší části se však podání týkala oblastí, které upravuje občanský zákoník, a spotřebitelé se tak mohou domoci svých práv pouze soudní cestou. V 17 případech se podání vztahovala k fiktivním firmám s falešnou identitou, dalších 45 podání bylo postoupeno jiným kontrolním orgánům dle příslušnosti a cca 50 podání je řešeno.

Chování e-shopů se nelepší, jak se bránit?

Výsledky kontrol internetového obchodování za 3. čtvrtletí roku 2014 ukazují, že se situace v dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele nelepší.

Z poznatků inspektorů také vyplývá, že ani po téměř roční účinnosti nového občanského zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb.), stále ještě řada prodávajících v obchodních podmínkách svých e-shopů na tuto novou úpravu spotřebitelských práv neodkazuje.

Trvalý nápor spotřebitelských podnětů, které ČOI prověřuje, však současně potvrzuje, že možnosti nákupu přes internet využívá stále více spotřebitelů, aniž by respektovali alespoň základní zásady bezpečného nákupu: to znamená, že by je kromě ceny zboží nebo služby měla zajímat identita prodejce a obchodní podmínky, včetně způsobu platby a termínu dodání zboží.

A pokud nakupují v e-shopu poprvé, mohly by jim v rozhodování napomoci i zkušenosti dalších kupujících, zveřejněné na webu. Přes tyto nedostatky považuje Česká obchodní inspekce obchodování prostřednictvím sítě internet, včetně obchodování na sociálních sítích, za perspektivní formu prodeje, bude jí i nadále věnovat náležitou pozornost a postihovat protiprávní jednání prodávajících, kterým poškozují práva spotřebitelů.

Zjištěná porušení a uložené sankce 
 
Porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů:
 
porušení zákazu užívání některé z forem nekalých obchodních praktik bylo zjištěno ve 138 případech, tj. ve 46,6 % kontrol. Ve většině z nich se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících 

další prodávajícími často porušovanou povinností bylo poskytování řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, což nebylo splněno v 83 případech, tj. 28 % kontrol

opakované nedostatky byly rovněž zjišťovány v dodržování formálních náležitostí přijetí a vyřízení reklamace, včetně dodržení zákonem stanovené lhůty k vyřízení reklamace, které byly zjištěny v 31 případech, tj. 10,5 % kontrol

ostatní ustanovení zákona o ochraně spotřebitele byla porušována v menším rozsahu (např. neseznámení s cenou – 16 případů, řádné označení výrobků informacemi v českém jazyce nebo piktogramy – 5 případů, porušení zásad poctivosti prodeje – 3 případy).

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů nabylo ve sledovaném období právní moci celkem 191 pokut v hodnotě 1 261 000 Kč.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články