ČR by mohla z emisních povolenek získat více jak 82 mld. Kč, co s nimi?

26. 9. 2011 – 8:35 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČR by mohla z emisních povolenek získat více jak 82 mld. Kč, co s nimi?
Minimálně 50 % výnosů z aukcí povolenek mají směřovat na konkrétní aktivity spojené se snižováním emisí skleníkových plynů, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa začátkem příštího roku předloží vládě návrh na rozdělení výnosů z aukcí emisních povolenek, které bude mít ČR k dispozici v letech 2013-2020. "Je to další logický krok po tom, co vláda na svém zasedání rozhodla o využití povolenek pro modernizaci české energetiky," uvedl ministr Chalupa.

Evropská směrnice 2009/29/ES jasně definuje, jak mají členské státy použit minimálně 50 % výnosů z aukcí povolenek. Ty mají směřovat na konkrétní aktivity spojené se snižováním emisí skleníkových plynů a přizpůsobeními se negativním dopadům změně klimatu.

Z analýz MŽP vyplývá, že by ČR mohla z aukcí povolenek získat více jak 82 mld. Kč (při uvažované ceně 12 EUR za jednu povolenku). Z toho by pak polovina - tedy přibližně 41 mld. měla směřovat na projekty zaměřené na snižování emisí skleníkových plynů a obecně ochranu životního prostředí.

Podle ministra Chalupy bude prioritní oblastí pro MŽP podpora úspor a vyšší efektivity užití energie v sektoru obytných a veřejných budov. V této oblasti stále existuje vysoký potenciál a Česko bude muset navíc vyhovět novým požadavkům směrnice o energetické náročnosti budov, ze které plynou pro ČR značné závazky na snižování energetické náročnosti nových veřejných a později veškerých nových budov, které budou muset být stavěny v tzv. pasivní standardu.

MŽP při přípravě nového programu, který by navázal na "Zelenou úsporám", hodlá úzce spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj, jež realizuje vládou schválenou koncepci bydlení a pod nějž spadá Program Panel a rovněž se Svazem měst a obcí, pro nějž je toto téma rovněž prioritou. Ministr Chalupa k tématu využití výnosů z aukcí povolenek plánuje svolat Kulatý stůl, ke kterému pozve všechny zainteresované subjekty.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články