ČSOB chce vykoupit své akcie od minoritních vlastníků

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Valná hromada ČSOB dnes rozhodla o přechodu akcií ČSOB ve vlastnictví minoritních akcionářů1 na hlavního akcionáře společnosti – KBC Bank NV. Schválená výše protiplnění, které bude vyplaceno minoritním akcionářům ČSOB, činí 36 298 Kč za jednu akcii ČSOB.

Placeholder

Placeholder,zdroj: Archiv

Protiplnění, které navrhl hlavní akcionář KBC, bylo ověřeno znalcem a jeho adekvátnost prozkoumána a schválena dozorem nad kapitálovým trhem v ČR, Českou národní bankou3. Valná hromada dále schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku Banky a jejích dceřiných společností k 31.12.2006 podle Mezinárodních standardů (IFRS ve znění přijatém Evropskou unií). Potvrdila tak, že Skupina ČSOB hospodařila s konsolidovaným ziskem náležejícím akcionářům Banky ve výši 9,543 mld. Kč. Účetní závěrky byly prozkoumány auditorskou firmou Ernst & Young a její výrok k nim je bez výhrad.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy