ČSOB chce vykoupit své akcie od minoritních vlastníků

24. 4. 2007 – 9:05 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČSOB chce vykoupit své akcie od minoritních vlastníků
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Valná hromada ČSOB dnes rozhodla o přechodu akcií ČSOB ve vlastnictví minoritních akcionářů1 na hlavního akcionáře společnosti – KBC Bank NV. Schválená výše protiplnění, které bude vyplaceno minoritním akcionářům ČSOB, činí 36 298 Kč za jednu akcii ČSOB.

Protiplnění, které navrhl hlavní akcionář KBC, bylo ověřeno znalcem a jeho adekvátnost prozkoumána a schválena dozorem nad kapitálovým trhem v ČR, Českou národní bankou3. Valná hromada dále schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku Banky a jejích dceřiných společností k 31.12.2006 podle Mezinárodních standardů (IFRS ve znění přijatém Evropskou unií). Potvrdila tak, že Skupina ČSOB hospodařila s konsolidovaným ziskem náležejícím akcionářům Banky ve výši 9,543 mld. Kč. Účetní závěrky byly prozkoumány auditorskou firmou Ernst & Young a její výrok k nim je bez výhrad.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,720 23,840
USD 21,940 22,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články