ČSSZ upravila 29545 vdovských důchodů z celkem 137942 žádostí

22. 8. 2007 – 5:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČSSZ upravila 29545 vdovských důchodů z celkem 137942 žádostí
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

137 942 žádostí o úpravu vdovských důchodů už rozhodla Česká správa sociálního zabezpečení. K 8. srpnu 2007 tak vyřešila víc než 99 % žádostí, které do té doby obdržela – celkem jich bylo 138 591. Kladně ČSSZ rozhodla a vdovské důchody tak upravila či je začala vyplácet v celkem 29 545 případech (21,42 %). Ostatní žádosti musela ČSSZ zamítnout.

Nárok na úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu mají podle novely zákona o důchodovém pojištění ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. lednem 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum platné v době vzniku souběhu. Tyto ženy pak dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Vůbec neměly nárok na vdovský důchod podle dřívější právní úpravy ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, který pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů. I v současné době platí to, co dřív: při souběhu dvou důchodů náleží vyšší důchod v plné výši a z nižšího jedna polovina. Pokud tedy například žena pobírala vdovský důchod zkrácený na polovinu z důvodu souběžné výplaty starobního nebo jiného důchodu a tato polovina už nebyla dále krácena kvůli pevně stanovenému maximu, nemá žena na úpravu vdovského důchodu nárok. Řada těchto žen však o úpravu vdovského důchodu žádala, proto v převážné většině případů ČSSZ žádost zamítla. Dalším častým důvodem zamítnutí bylo nesplnění podmínky trvání nároku na vdovský důchod k 1. červenci 2006, nebo také fakt, že k souběhu nároku na dva důchody došlo až po 31. prosinci 1995, kdy už žádná maximální výše pro souběh dvou důchodů nebyla stanovena. Nárok na přepočet vdovského důchodu ČSSZ vždy posoudí a poté o něm rozhodne. Součástí kladného rozhodnutí je informace o nové výši důchodu, včetně způsobu výpočtu, a také o doplatku důchodu. O úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu je třeba písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články