ČSU: Koncepce výpočtu průměrné mzdy se v roce 2009 výrazně promění

21. 9. 2008 – 20:35 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

ČSU: Koncepce výpočtu průměrné mzdy se v roce 2009 výrazně promění
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Reforma systému statistických zjišťování Českého statistického úřadu přináší změny ve zjišťování a prezentování průměrné mzdy.

Jedním z hlavních cílů reformy je snížit zátěž respondentů a neptat se na údaje, které lze zjišťovat jiným způsobem. Budou se tedy více využívat administrativní data z registrů veřejné správy. Dalším cílem je zvyšovat srovnatelnost a srozumitelnost publikovaných údajů. Výsledkem bude takový údaj o průměrné mzdě, který bude zahrnovat všechny zaměstnance a celé národní hospodářství. ČSÚ pravidelně zveřejňuje údaj o průměrné hrubé měsíční mzdě v Rychlých informacích (RI). Jde ovšem o údaj vypočítaný za ekonomické subjekty podnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci. S výjimkou nepodnikatelského sektoru a oblasti finančního zprostředkování tedy nezahrnuje malé firmy, které zaměstnávají méně než 20 lidí. Počet takových podniků přitom roste a stále více ovlivňuje úroveň mezd v české ekonomice. Údaj o průměrné mzdě za celé národní hospodářství ČSÚ zveřejňuje dodatečně na základě odhadů ve čtvrtletní publikaci „Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR“, (aktuálně 3106–08 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 1.čtvrt 2008). Tyto odhady jsou pro čtvrtletní data odvozeny z modelů vypracovaných na základě ročních statistických výkazů. V médiích jsou dosud zveřejňovány většinou pouze údaje za podniky s 20 a více zaměstnanci, které čerpají z dosavadní praxe RI ČSÚ. S těmito čísly také pracují příslušná ministerstva a další instituce. To má své historické příčiny. Odhady se sice provádějí od roku 1995, ale ČSÚ dosud údaje o celém národním hospodářství – tedy včetně malých podniků – začleňoval až do tištěných publikací, které vycházely se zpožděním vůči Rychlé informaci. Od prvního čtvrtletí 2009 bude ČSÚ kvalitnější údaj zpracovávat a publikovat už v Rychlých informacích. Dalším zlepšením bude důraz na údaje o přepočtených počtech zaměstnanců na plné úvazky. Očekává se totiž nárůst počtu kratších úvazků. Dnes je v ČR jen 5 procent zaměstnanců s kratším úvazkem, zatímco průměr EU 27 je 18 %, v EU 15 činí dokonce 20 %. Pokud by tedy ČSÚ počítal nadále průměrnou mzdu zaměstnanců – fyzických osob, pak by nárůst kratších úvazků sám o sobě znamenal zkreslení skutečného vývoje. V roce 2009 bude ČSÚ v Rychlých informacích publikovat dva údaje o průměrné mzdě: jeden podle původních výpočtů za podniky zaměstnávající více než 20 zaměstnanců a druhý podle přesnější metodiky popsané výše. Od roku 2010 bude pro RI používat již jen novou podobu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,590 23,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články