Daň z nemovitosti musíte zaplatit do konce května! Jak na to?

18. 4. 2012 – 20:10 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Daň z nemovitosti musíte zaplatit do konce května! Jak na to?
Daň z nemovitosti je třeba uhradit včas tak, aby byla 31. května 2012 připsána na účet finančního úřadu. | zdroj: NašePeníze.cz

Složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok 2012 míří k poplatníkům, 31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí, nebo její první splátky.

Od poloviny dubna do poloviny května budou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně. Na nich bude uvedena aktuální výše daňové povinnosti a případný nedoplatek daně. Poplatníci, u kterých se změnila výše daně a nová částka bude na platebním výměru chybět, mohou aktuální výši daně zjistit z hromadného předpisného seznamu. A to od 16. dubna 2012 na kterémkoli finančním úřadě v České republice.

Lidé platící daň z nemovitostí v obvodech místní příslušnosti více finančních úřadů obdrží složenky v jedné zásilce, přičemž každá ze složenek bude obsahovat výši aktuální daně. Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pokladnách finančních úřadů, složenky budou distribuovány postupně (to znamená, že ani v rámci jedné obce nemusejí lidé dostat složenky ve stejný den).

Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5000 Kč, mají povinnost daň z nemovitostí uhradit do 31. května tohoto roku. V případě, že roční daň překročí hranici 5000 Kč, musí nejpozději do stejného termínu uhradit první splátku daně. Pokud se rozhodnou daň uhradit najednou, musí tak učinit do 31. května 2012. Tento termín se nevztahuje na poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb.

Jak zaplatit daň z nemovitosti

Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je bezhotovostní převod na účet finančního úřadu, který bude uvedený na složence či hromadném předpisném seznamu. Hotovostní úhradu daně bude možné provést na poště prostřednictvím obdržené složenky nebo v rámci pokladních hodin na finančním úřadě.

Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla 31. května 2012 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby či platby složenkou je nutné s tímto faktem počítat a daň zaplatit s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně více než čtyři dny hrozí úrok z prodlení.

-Libor Popela | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.1.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,760 23,860
USD 21,900 22,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články