Daně optimalizujte ještě před koncem roku!

22. 12. 2009 – 9:18 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Daně optimalizujte ještě před koncem roku!
Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Do konce roku 2009 nezbývá již mnoho pracovních dní. Na druhé straně jich není až tak málo, aby nebylo možné blížící se daňovou povinnost za rok 2009 nějakým způsobem optimalizovat. Jaké jsou ty nejčastější prostředky?


Není na škodu si vzít v posledních dnech roku 2009 k ruce existující smlouvy o finančních produktech a zamyslet se nad případným jednorázovým vkladem na některé z nich, popřípadě přemýšlet ještě o uzavření smluv nových. Tak například penzijní připojištění se státním příspěvkem je jedním z nich.

Čtěte také:

- Daň z nemovitosti ve většině krajských městech vzroste dvojnásobně
- Benzín i nafta od ledna dvakrát vzroste, díky daním i biopalivům
- Daně v roce 2010 - na co rozhodně nezapomenout
- Daně: Platíte daně převodem? Pozor na změnu v termínech!


Podle paragrafu 15, odstavec 5 Zákona o daních z příjmů lze odečíst od základu daně ve zdaňovacím období příspěvek zaplacený poplatníkem ve prospěch penzijního fondu.  Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených za zdaňovací období, sníženému o šest tisíc korun. Na straně druhé je odpočet omezen shora částkou dvanáct tisíc korun.

Daňově optimální je platit 1 500 Kč měsíčně. Platili jste méně – přemýšlejte o jednorázovém příspěvku

Nemá smysl v tuto chvíli polemizovat o tom, kolik by si měl kdo platit na smlouvu o penzijním připojištění. To je otázky pro osobní finanční plán každého poplatníka. Z pohledu toku mezi státní pokladnou a účastníkem penzijního připojištění je optimální si hradit pravidelně 1 500 Kč měsíčně. Za této situace totiž jako poplatník máte nárok na maximální státní příspěvek (na prvních placených 500 Kč) a zároveň v optimální míře uplatníte odpočet od základu daně ve výši dvanáct tisíc korun ročně.

Nyní si před koncem roku mohou položit otázku ti, kteří mají disponibilní finanční prostředky a přemýšlí o využití maximálního odpočtu od základu daně. Je tudíž dobré si sám nebo se svým finančním poradcem sednout a popřemýšlet, zda by nebylo možné poslat jednorázový vklad až do výše úhrnu osmnácti tisíc společně s již vloženými příspěvky během roku 2009.

Vlastní uplatnění odpočtu je jednoduché. Poplatníci s příjmy pouze ze závislé činnosti (nejčastěji jde o zaměstnance) mohou do poloviny února 2010 požádat svoji mzdovou účetní o roční zúčtování. Budou muset ovšem přinést s sebou potvrzení penzijního fondu ohledně příspěvků na smlouvu. Ti ostatní musí uplatnit odpočet prostřednictvím podání daňového přiznání – do 31. 3. 2010 (případně 30. 6. 2010 s daňovým poradcem; jeho součástí musí toto potvrzení také být).

Upozornění: Pokud platíte na penzijní připojištění v průběhu roku částku nižší než 500 Kč měsíčně, státní příspěvek při doplacení spoření na 18 000 Kč za rok ke konci roku zpětně nedostanete. Bez ohledu na tuto skutečnost se ale od zaplacených příspěvků odečítá 6 000 Kč pro určení daňového odpočtu, jako by jste získali za tuto částku celý státní příspěvek.

U soukromého životního pojištění platí odpočet též maximálně 12 000 Kč. Počítá se už hned první koruna

Dalším daňově podporovaným produktem je soukromé životní pojištění. Při pomýšlení na uplatnění odpočtu od základu daně je dobré se ujistit, že uzavíraná nebo již uzavřená smlouva skutečně splňuje podmínky paragrafu 15, odst. 6. Jde o několik podmínek, které v tomto okamžiku nemá smysl rozebírat. Seriózní finanční poradce to o konkrétním produktu bude vědět. Nejste-li si jisti, tak lze doporučit konzultaci s daňovým odborníkem.
Platí pravidlo, že od základu daně lze odečíst pojistné uhrazené během kteréhokoli dne zdaňovacího období. Stále tedy existuje čas na uzavření smlouvy a úhradu pojistného nebo jednorázové pojistné. Daňově optimálních je úhrn pojistného za rok 2009 ve výši dvanáct tisíc korun.

Vtáhněte do penzijního připojištění nebo soukromého životního pojištění zaměstnavatele. Nechť vám úhrnem přispěje 24 000 Kč

Příspěvek zaměstnavatele buď na smlouvu o penzijním připojištění, nebo na smlouvu o soukromém životním pojištění není nárokový. Na druhé straně větší zaměstnavatelé si již na tuto alternativu docela zvykli a zpravidla tuto eventualitu již mají pevně zakotvenou ve svých vnitřních předpisech.

Od roku 2008 Zákon o daních z příjmů pro potřeby daňové podpory sloučil příspěvky ve prospěch soukromého životního pojištění a penzijního připojištění. Z pohledu zaměstnance jsou příspěvky od zaměstnavatele v úhrnu do 24 tisíc ročně (platí pro oba typy smluv) daňově osvobozeny. Co by se stalo v případě, že by zaměstnavatel přispíval více? Pak se na straně zaměstnance stávají takové nadlimitní příspěvky běžnými zdanitelnými příjmy se všemi důsledky (například jako mzda).

Co tedy poradit s blížícím se závěrem roku? Pakliže vám zaměstnavatel nepřispívá (nebo přispívá hluboko pod limit), tak by nebylo od věci se u něj zastavit a prohovořit nějaký příspěvek do některé z těchto smluv ještě před koncem roku.

Pozor na odpočet úroků z úvěrů – zajistěte si před koncem roku dokumenty vyžadované Zákonem o daních z příjmů

Mnoho lidí automaticky předpokládá, že úroky z úvěru na bydlení jsou odčitatelnou položkou. Ano, podobně jako například u penzijního připojištění nebo soukromého životního pojištění potřebujete potvrzení od banky ohledně toho, kolik jste během zdaňovacího období zaplatili a zejména strukturu jednotlivých splátek (co je úrok a úmor).

Zároveň vyzývám s předstihem všechny poplatníky, aby si připravili i další podpůrné dokumenty (kromě potvrzení od banky nebo stavební spořitelny), které zpravidla požaduje finanční úřad. Například jde o list vlastnictví potvrzující, že nemovitost vlastníte nejpozději k poslednímu dni zdaňovacího období, za které si uplatňujete odpočet atd. Problematice odpočtu úroků ve vazbě na podmínky Zákona o daních z příjmů jsem se věnoval v článku „Odpočet úroků z hypotéky? Nejpozději do Silvestra musí být nemovitost vaše!“.


Více na Investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články