Daňový kalendář 2012 - Daňové povinnosti

1. 1. 2012 – 21:00 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Daňový kalendář 2012 - Daňové povinnosti
Kdy zaplatit daně a za co všechno je třeba odvádět daň v roce 2012? Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Kdy máte platit jaké daně? Poradí Vám daňový kalendář ministerstva financí.

Vážení poplatníci a plátci daní,
dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2012, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto daňové povinnosti:

1. k daním z příjmů,

 1. fyzických osob,
 2. právnických osob,
 3. fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
 4. daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,

2. k dani z přidané hodnoty,

3. ke spotřebním daním,

 1. z minerálních olejů,
 2. z lihu,
 3. z piva,
 4. z vína a meziproduktů,
 5. z tabákových výrobků,

4. k dani silniční,

5. k dani z nemovitostí,

6. k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

7. k energetickým daním,

 1. ze zemního plynu a některých dalších plynů,
 2. z pevných paliv,
 3. z elektřiny,

8. k poplatku z biopaliv.

 

TIP:

Daňové přiznání - Jak na daň z příjmů za rok 2011?

- Daňová kalkulačka za rok 2011

- Daňové přiznání on line - přiznání k dani z příjmu za 2011

- Daňové tiskopisy a formuláře v roce 2012 (za rok 2011) ke stažení

 

Daňový kalendář v roce 2012

LEDEN

pondělí 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011
pondělí 9. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) 
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
úterý 24.  - spotřební daň  - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) 
středa 25. - spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů,
zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2011
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2011
úterý 31. - biopaliva - hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2011
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2012
- daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2011

ÚNOR

čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. - daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2012 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2011
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. - spotřební daň - daňové přiznání za leden 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden 2012 – souhrnné hlášení za leden 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2012
středa 29. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2012

BŘEZEN

čtvrtek 1. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 12. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 26. - spotřební daň - daňové přiznání za únor 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2012 (pokud vznikl nárok)
- splatnost daně za leden 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor 2012 – souhrnné hlášení za únor 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2012

DUBEN

pondělí 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2012
- daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
- daň darovací - podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
pondělí 9. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2012
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. - spotřební daň - daňové přiznání za březen 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2012 (pokud vznikl
nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2012
- souhrnné hlášení za březen 2012 a 1. čtvrtletí 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2012
pondělí 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2012

KVĚTEN

středa 2. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011
čtvrtek 10. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 25. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben 2012 – souhrnné hlášení za duben 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2012
čtvrtek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012
- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN

pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za květen 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen 2012 – souhrnné hlášení za květen 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2012

ČERVENEC

pondělí 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2012
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
úterý 10. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2012
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2012
- souhrnné hlášení za červen 2012 a 2. čtvrtletí 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2012
 úterý 31.  - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2012

SRPEN

čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. - spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec 2012 – souhrnné hlášení za červenec 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2012
pátek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2012
- daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2012 (pouze spotřební daň z lihu) 
úterý 25. - spotřební daň - daňové přiznání za srpen 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen 2012 – souhrnné hlášení za srpen 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2012

ŘÍJEN

pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2012
středa 10. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. - daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2012
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 25. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2012
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2012 a za září 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2012
středa 31. - daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2012

LISTOPAD

pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za září 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za září 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 26. - spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen 2012 – souhrnné hlášení za říjen 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2012
pátek 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2012
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2012 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2012, event. splatnost jedné zálohy na daň
(nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně,
je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů
a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se
dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 27. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2012
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2012 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad 2012 – souhrnné hlášení za listopad 2012
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2012
pondělí 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2012

 

Jak platit daně?
Není-li zákonem stanoveno jinak, je daň splatná ve lhůtě pro podání přiznání. Zálohy na daň jsou splatné v zákonných lhůtách.
K označení úhrady daně nebo zálohy na daň slouží variabilní symbol a konstantní symbol:

 1. Prostřednictvím variabilního symbolu daňový dlužník sděluje správci daně svou totožnost. Má-li daňový dlužník přiděleno daňové identifi kační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol (ať už na bankovním příkazu k úhradě nebo na poštovní poukázce) kmenovou část DIČ (tj. číslo za kódem CZ). Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede fyzická osoba do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, právnická osoba v takovém případě uvede identifi kační číslo (IČ).
 2. Hradí-li daňový dlužník svou daň pomocí poštovní poukázky vyzvednuté u místně příslušného správce daně nebo mu tímto správcem daně zaslané, je konstantní symbol spolu s číslem účtu správce daně předtištěn. Upozorňujeme na skutečnost, že dnem platby na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb je den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně.

Upozorňujeme na skutečnost, že dnem platby na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb je den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně.

- Daňový kalendář 2011

- Daňový kalendář pro rok 2010 - kdy platit jaké daně

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,230 25,350
USD 23,590 23,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články