Daňový kalendář 2013 - kdy platit daně

6. 1. 2013 – 19:13 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Daňový kalendář 2013 - kdy platit daně
Daňový kalendář v roce 2013 podle měsíců, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Kdy platit jaké daně v roce 2013 vám poradí daňový kalendář pro rok 2013. Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2013. Daňový kalendář pro rok 2013 vyjmenovává termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické.

TIP:

- Daňová kalkulačka za rok 2012

- Daňové přiznání za rok 2012

Daňový kalendář v roce 2013 podle měsíců

 

Leden

středa 9.

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 21.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 24.

spotřební daň

 • splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25.

spotřební daň

 • daňové přiznání za prosinec 2012
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2012 (pokud vznikl nárok)

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2012

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
 • výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec

čtvrtek 31.

biopaliva

 • hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2012

daň z nemovitostí

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013

daň silniční

 • daňové přiznání a daň za rok 2012

 

Únor

pondělí 11.

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

daň z příjmů

 • podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2012
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

středa 20.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pondělí 25.

spotřební daň

 • splatnost daně za prosinec 2012 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za leden 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za leden
 • souhrnné hlášení za leden
 • výpis z evidence za leden

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013

čtvrtek 28.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013

odvod z loterií a jiných

 • podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2012

 

Březen

pátek 1.

daň z příjmů

 • podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012

úterý 12.

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pátek 15.

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň
 • podání oznámení platebního zprostředkovatele

středa 20.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 25.

spotřební daň

 • daňové přiznání za únor 2013

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za únor
 • souhrnné hlášení za únor
 • výpis z evidence za únor

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013

středa 27.

spotřební daň

 • splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

 

Duben

úterý 2.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2012
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

daň darovací

 • podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů

úterý 9.

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

daň silniční

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013

pondělí 22.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 1. čtvrtletí 2013

středa 24.

spotřební daň

 • splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.

spotřební daň

 • daňové přiznání za březen 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
 • výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013

úterý 30.

daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013

 

Květen

pátek 10.

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 20.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 27.

spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za duben
 • souhrnné hlášení za duben
 • výpis z evidence za duben

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013

pátek 31.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013

daň z nemovitostí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

 

Červen

pondělí 10.

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 17.

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

čtvrtek 20.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 24.

spotřební daň

 • splatnost daně za duben 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25.

spotřební daň

 • daňové přiznání za květen 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za květen
 • souhrnné hlášení za květen
 • výpis z evidence za květen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013

 

Červenec

pondělí 1.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2012, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

středa 10.

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 15.

daň silniční

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013

pondělí 22.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 2. čtvrtletí 2013

čtvrtek 25.

spotřební daň

 • splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
 • výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013

středa 31.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013

 

Srpen

pátek 9.

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 20.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 26.

spotřební daň

 • splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červenec 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za červenec
 • souhrnné hlášení za červenec
 • výpis z evidence za červenec

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2013

 

Září

pondělí 2.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013

daň z nemovitostí

 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

pondělí 9.

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16.

daň z příjmů

 • čtvrtletní záloha na daň

pátek 20.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

úterý 24.

spotřební daň

 • splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

středa 25.

spotřební daň

 • daňové přiznání za srpen 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za srpen
 • souhrnné hlášení za srpen
 • výpis z evidence za srpen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2013

pondělí 30.

daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
 • daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013

 

Říjen

čtvrtek 10.

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.

daň silniční

 • záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013

pondělí 21.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

odvod z loterií a jiných

 • podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení podobných her zálohy za 3. čtvrtletí 2013

pátek 25.

spotřební daň

 • splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
 • výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013

čtvrtek 31.

daň z přidané hodnoty

 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013

 

Listopad

pondělí 11.

spotřební daň

 • splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 20.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pondělí 25.

spotřební daň

 • daňové přiznání za říjen 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok)
 • splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za říjen
 • souhrnné hlášení za říjen
 • výpis z evidence za říjen

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013

 

Prosinec

pondělí 2.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013

daň z nemovitostí

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

úterý 10.

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)

pondělí 16.

daň z příjmů

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň silniční

 • záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %

pátek 20.

daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

pojistné

 • podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření

pátek 27.

spotřební daň

 • splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2013
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a daň za listopad
 • souhrnné hlášení za listopad
 • výpis z evidence za listopad

energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013

úterý 31.

daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013

 

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2013

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je  navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou podávat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu (dále jen „zelená nafta“), které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí a které použijí k mineralogickým postupům nebo v metalurgických procesech minerální oleje, které samy vyrobily a označkovaly v daňovém skladu.

Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.

Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni podat daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla. ¨

Daňový subjekt, který je povinnou osobou podle § 19 zákona o ochraně ovzduší, je povinen do 31. ledna podat Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok. Pokuta z nedodaného objemu biopaliv je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o uložení pokuty z nedodaného objemu biopaliv.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.

Připomínáme rovněž povinnost elektronicky podat Souhrnné hlášení, pokud plátce nebo identifikovaná osoba uskutečnil/a dodání zboží, respektive přemístění obchodního majetku do jiného členského státu EU, a nebo pokud plátce či identifikovaná osoba poskytl/a službu s místem plnění v jiném členském státě, jak je upraveno v § 102 zákona o DPH.

Vracení daně plátcům v jiných členských státech, vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě nebo vracení daně zahraničním osobám povinným k dani, vracení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zákona o DPH.

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle § 95a odst. 2 zákona o DPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku.¨

Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, je povinen elektronicky podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání  daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30 000 Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.

Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla.Důležité upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků zaměstnávající daňové nerezidenty: podle ustanovení § 38j zákona o daních z příjmů vyplývá povinnost podávat Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně příloh pouze elektronicky u plátců daně, u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (tj. daňových nerezidentů), (termín pro podání tohoto vyúčtování je 20. března 2013). Povinnost ze zákona o daních z příjmů podávat výše uvedené vyúčtování  včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet poplatníků podle § 2 odst. 3, kterým vyplácí příjem ze závislé činnosti a funkční požitky, v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob. Poznámka: Výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,260 24,340
USD 22,280 22,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články