Daňový kalendář pro rok 2010 - kdy platit jaké daně

2. 1. 2010 – 15:17 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Daňový kalendář pro rok 2010 - kdy platit jaké daně
Daňový kalendář pro rok 2010, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Také se pořád ztrácíte v daňových datumech? Kdy zaplatit daň z příjmu, nebo nemovitosti? Pomůže Vám náš daňový kalendář.

 
 
LEDEN
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za prosinec 2009
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2009 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2009
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2009
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2009
ÚNOR
pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2009
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2010
- daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2009
- biopaliva - hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
úterý 9. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. - daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2010 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2009
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2009
středa 24. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za leden 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden 2010 – souhrnné hlášení za leden 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2010
BŘEZEN
pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2010
úterý 2. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2009
pátek 12. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za únor 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor 2010 – souhrnné hlášení za únor 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2010
pondělí 29. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2010
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
DUBEN
pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2010
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za březen 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2010
- souhrnné hlášení za březen 2010 a 1. čtvrtletí 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2010
pátek 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2010
KVĚTEN
pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 25. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben 2010 – souhrnné hlášení za duben 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2010
pondělí 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2010
- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
ČERVEN
středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. - spotřební daň
- daňové přiznání za květen 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen 2010 – souhrnné hlášení za květen 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2010
středa 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2010
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2009, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
ČERVENEC
pondělí 12. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2010
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2010
- souhrnné hlášení za červen 2010 a 2. čtvrtletí 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2010
SRPEN
pondělí 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2010
pondělí 9. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. - spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec 2010 – souhrnné hlášení za červenec 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2010
úterý 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2010
- daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
ZÁŘÍ
čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. - spotřební daň
- daňové přiznání za srpen 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen 2010 – souhrnné hlášení za srpen 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2010
čtvrtek 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2010
ŘÍJEN
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. - daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2010
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2010
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2010 a za září 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2010
LISTOPAD
pondělí 1. - daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. 1. 2011, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2010
úterý 9. - spotřební daň - splatnost daně za září 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24. - spotřební daň - splatnost daně za září 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen 2010 – souhrnné hlášení za říjen 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2010
úterý 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2010
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
PROSINEC
pátek 10. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2010
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 27. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad 2010 – souhrnné hlášení za listopad 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2010
pátek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2010
 

 

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články