Daňový kalendář pro rok 2014

- Podnikání autor: Redakce NašePeníze.cz

Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného,dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Daňový kalendář pro rok 2014, Foto:SXC

Daňový kalendář pro rok 2014, Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz

Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem některé daně či pojistného, v jakých termínech se podává daňové přiznání nebo vyúčtování, dokdy je povinen každý poplatník (plátce) zaplatit daň či pojistné a případně další povinnosti vážící se k jednotlivým daním či pojistnému, najdete v příslušných
právních předpisech a v některých případech ve speciálních letácích, které jsou volně k dispozici na všech fi nančních a celních úřadech (dále jen „správce daně“) a dále na internetových stránkách Finanční správy (http://www.fi nancnisprava.cz), na internetových stránkách Celní správy ČR (www.celnisprava.cz) a na stránkách Ministerstva fi nancí (www.mfcr.cz) v sekci „Daně a cla“. Při plnění daňových povinností platí, není-li v příslušném daňovém zákonu stanoveno jinak, společná procesní pravidla, která byla přijata zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).

Daňový kalendář 2014 (pdf)

Kliknutím otevřete daňový kalendář v novém okně.

Tagy: daně rok 2014 Daňový kalendář kdy platit