Dědická a darovací daň se od ledna úplně ruší. Možná jen dočasně

15. 12. 2013 – 16:59 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dědická a darovací daň se od ledna úplně ruší. Možná jen dočasně
Nový Občanský zákoník a s ním související změny dalších zákonů v oblasti převodu nemovitostí udělá od 1. 1. 2014 revoluci. Nejvýznamnější úpravou je úplné zrušení daně darovací a daně dědické. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Od příštího roku se mění mimo jiné i „převodové“ daně. Daň z převodu nemovitostí bude daní z nabytí. Největší změny padnou ale na daně dědickou a darovací – budou zcela zrušeny. Možná ale jen dočasně.

Nový Občanský zákoník a s ním související změny dalších zákonů v oblasti převodu nemovitostí udělá od 1. 1. 2014 revoluci. Nejvýznamnější úpravou je úplné zrušení daně darovací a daně dědické. Tento stav ale nemusí trvat dlouho – Sociální demokracie se již nechala slyšet, že přinejmenším daň darovací opět zavede.

V současnosti je naprostá většina obdarovaných i dědiců od daní osvobozených a nemusí je platit. Daně se vztahují pouze na nepříbuzné a právnické osoby. Z toho plyne i minimální výnos těchto daní. Např. v roce 2011 přinesla daň dědická do státního rozpočtu 78 mil. Kč a daň darovací bez započtení emisních povolenek 138 mil. Kč. To i výherce ve Sportce získal víc.

Výsledkem nízkého výběru „převodových“ daní je vysoká nákladnost jejich výběru. Ta se u daně dědické pohybuje na úrovni 77,81 % příjmu do státního rozpočtu a u daně darovací 16,03 % podle studie „Zdanění příjmů a majetku v České republice“ realizované v roce 2004.

„Pokud jde o majetkové daně (daň z převodu nemovitostí, dědická a darovací daň, daň z nemovitostí), ČSSD bude prosazovat jejich zvýšení,“ uvádí dokument ČSSD k daňovým reformám. A i představitelé strany se nechali slyšet, že daně opět zavedou.

K obdarování nepříbuzných osob je tak vhodné počkat do nového roku. Ovšem v něm bude vhodné neotálet. Vláda pod taktovkou ČSSD velmi pravděpodobně darovací daň v nějaké formě zavede. Již dříve se hovořilo o její převedení pod daň z příjmů, k tomuto kroku ale zatím v rámci doprovodných zákonů k Občanskému zákoníku nedošlo.

Daň z převodu nemovitosti bude nahrazena daní z nabytí. Při této změně ale nakonec nedochází k žádné větší úpravě. Původně měl daň z nabytí platit kupující (nabyvatel), tato úprava se ale v Senátu nedočkala pochopení. Nakonec poplatníkem daně zůstává prodávající, přibývá ale smluvní možnost dohodnout se, že poplatníkem daně bude kupující.

Novinkou v dani z nabytí je, že jí podléhá i novým Občanským zákoníkem nově definované právo stavby.

Daňoví poplatníci ale nejvíce ocení, že u naprosté většiny převodů již nebude nezbytné nechat vypracovat ocenění nemovitosti pro daňové účely. Daňovým základem bude nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj (kterým bude ze zákona pouze případné ocenění nemovitosti). Nabývací hodnotou přitom bude cena sjednaná (tedy např. kupní, uvedená v kupní smlouvě), pokud nebude nižší než 75 % srovnávací daňové hodnoty.

Mění se také lhůta pro osvobození prvního převodu nemovitosti. Ta je v současnosti 2 roky, nově bude 5 let od kolaudace objektu. V neposlední řadě se zvyšuje částka, od které je nezbytné daň odvádět, ze 100 Kč na 200 Kč.

Darování místo převodu?

S nulovou darovací daní a 4% daní z nabytí by mohlo „koumavé daňové optimalizátory“ napadnout nemovitost neprodávat, ale darovat – a na oplátku se nechat obdarovat příslušnou hotovostí. Na takový případ ovšem zákon o dani z nabytí pamatuje.

„Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí o koupi nebo směnu, a to i vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany,“ uvádí § 53 zákona.

- Petr Zámečník |  Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,680 23,860
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články