Dědické právo čekají největší změny v historii

22. 1. 2013 – 9:23 | Zákony | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dědické právo čekají největší změny v historii
Další novinkou bude i tzv. privilegovaná závěť. Ta může být např. pořízena ústně, a to před zraky tří současně přítomných svědků, za situace bezprostředního ohrožení života, případně v místě kde je běžný společenský styk znemožněn následkem nějaké mimořád | zdroj: NašePeníze.cz

Dědické právo čekají od příštího roku největší změny v jeho novodobé historii. Zůstavitel totiž bude moci nově klást dědicům nejrůznější příkazy a podmínky. Dokonce bude moci určit dědici, pro případ jeho smrti, dědice náhradního. Nový občanský zákoník, který vstoupí v účinnost již od ledna 2014, přisuzuje vůli zemřelého mnohem větší význam, než tomu je nyní. Významnou novinkou bude i možnost pořídit závěť ústně, to se ale bude týkat jen extrémních případů.

„Současná právní úprava dědického práva je naprosto nedostatečná, protože nedává zůstaviteli téměř žádný manévrovací prostor. To se změní. Podle nové právní úpravy budou moci zůstavitelé například zavázat dědice k plnění různých příkazů a podmínek, budou-li chtít dědictví získat. Budou tak smět po dědici požadovat, aby dejme tomu pravidelně přispíval na dobročinné účely, příp. mu budou moci nařídit, nebo zakázat některá jednání, jako je třeba rozprodání rodinného majetku“, vysvětluje Petr Bezouška z advokátní kanceláře PRK Partners.

Podmínky a příkazy v závěti sice budou moci mít různou podobu, nebudou ale smět zasahovat do záležitostí osobní povahy dědice či vést k jeho zřejmému obtěžování svévolí zůstavitele.

Jak vysvětluje Petr Bezouška, „V rámci podmínek a příkazů, které se budou moci v závěti objevit, nebude dovoleno, aby zůstavitel nutil dědice například k uzavření sňatku. Nepřípustné budou i svévolné podmínky typu účasti na maratónském běhu apod. O (ne)oprávněnosti takových podmínek rozhodne v případě potřeby soud, který bude dědictví projednávat.“

Další novinkou bude i tzv. privilegovaná závěť. Ta může být např. pořízena ústně, a to před zraky tří současně přítomných svědků, za situace bezprostředního ohrožení života, případně v místě kde je běžný společenský styk znemožněn následkem nějaké mimořádné události. Může jít například o povodně či automobilové a jiné nehody. Pokud zůstavitel zůstane naživu, platnost závěti automaticky skončí po dvou týdnech od jejího pořízení.

„Jsou pochopitelně pravidla, která zůstávají platná i v nové úpravě dědického práva. Stále tak bude platit, že poslední vůli může pořídit jen svéprávný člověk, s výjimkou nezletilého staršího 15 let, který by pořídil závěť ve formě notářského zápisu. Musí to učinit osobně, nemůže se nechat zastoupit. Závěť uzavřená společně více lidmi, například manžely, nadále není možná v žádném případě“, dodává Petr Bezouška.

Nový občanský zákoník vstoupí v účinnost v lednu 2014. Pokud bude závěť sepsaná podle nových pravidel ještě před tímto datem, bude se podle ní postupovat až po 1. lednu 2014. V případě, že zůstavitel zemře dříve, bude platnost závěti posouzena podle dnešního práva.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články