Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání a zaplacení daně

31. 3. 2008 – 9:23 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání a zaplacení daně
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Dnešním dnem končí lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2007. V případě opakovaného opoždění může správce daně uložit poplatníkovi pokutu až ve výši 2 000 000 Kč.

31. březen je posledním možným datem pro podání daňového přiznání pro daň z příjmu za rok 2007. Finanční úřady vychází poplatníkům vstříc prodloužením úředních hodin na svých podatelnách, které dnes budou otevřeny až do 18.00. V případě, že poplatník nestihne podat daňové přiznání k dani z příjmů včas, může správce daně dle zákonných norem zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 % a vystavuje se riziku udělení pokuty, která může dosáhnout až 2 milionů Kč. Kromě podání daňového přiznání je také poplatník nejpozději 31. 3. 2008 povinnen daň zaplatit. Pokud není daň zaplacena v termínu, vznikne dlužníkovi povinnost uhradit také úrok z prodlení, který je počítán za každý den prodlení, a to ode dne následujícího po dni splatnosti až do dne platby včetně. Roční výše úroku z prodlení odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, přičemž úrok z prodlení se uplatní nejdéle za dobu 5 let prodlení. Každá ze sankcí se přitom uplatňuje samostatně. Prodlouženou lhůtu do konce června mají poplatníci, kteřím daňové přiznání zpracovávají daňoví poradci, případně jejich účetnictví podléhá kontrole auditem. Nicméně i tito poplatníci nejpozději v poslední březnový den jsou povinni správci daně předložit plnou moc, na základě které bude daňového poradce zpracovávat příslušné daňové přiznání.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články