Dnešní studenti už musí myslet na důchod - proč?

3. 7. 2012 – 5:37 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dnešní studenti už musí myslet na důchod - proč?
Legislativa nabízí studentům jako řešení vlastní dobrovolné pojištění. Jak? Během studia by si studenti starší 18 let platili dobrovolné důchodové pojištění. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Dnešní studenti jsou nuceni myslet na důchod podstatně dříve než jejich starší kamarádi. Studium před rokem 2010 se počítalo do doby pojištění, od roku 2010 již nikoliv. V praxi to znamená nižší důchod pro dnešní studenty. Možnosti jsou dvě: dobrovolné důchodové pojištění nebo co nejdříve na penzi spořit a investovat. Kterou variantu zvolit?

Studium před rokem 2010 se započítává do doby pojištění. Výše důchodu přitom závisí nejenom na výdělcích v produktivním životě, ale taky právě na získané době pojištění. Čím vyšší počet let pojištění, tím vyšší důchod.

Do doby pojištění se před rokem 2010 započítávala soustavná příprava na budoucí povolání studiuem na střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

Co to v praxi znamená?

Dnešní vysokoškoláci budou mít při stejných podmínkách nižší důchod než jejich starší kamarádi nebo sourozenci. Studium se jako náhradní doba započítává z 80 % do doby pojištění. Pětileté studium po 18 roku věku tak přináší rozdíl v době pojištění 4 roky.

TIP: Státní důchody v ČR čeká prudký propad

O kolik ovlivní tyto 4 roky výši důchodu, si vypočítáme dle legislativy v roce 2012 u pana Nováka a pana Novotného. Oba pánové mají osobní vyměřovací základ 25 000 Kč. Pan Novák získá dobu pojištění 39 let a pan Novotný 43 let. Výpočet je orientační, protože se vypočítává dle současné legislativy, rozdíl ve výši důchodu je však jasně patrný.

Měsíční důchod pana Nováka (39 let pojištění a osobní vyměřovací základ 25 000 Kč) by dle výpočtu v letošním roce činil 11 024 Kč.
Měsíční důchod pana Novotného (43 let pojištění a osobní vyměřovací základ 25 000 Kč) by dle výpočtu v letošním roce činil 11 922 Kč.

TIP: Kalkulačka: Spočítejte si jak se vám ne/vyplatí penzijní reforma

Přestože oba pánové měli během produktivního života stejně vysoké příjmy a odpracovali stejný počet let, tak by důchod pana Novotného byl vyšší o téměř 900 Kč. Tento rozdíl způsobuje nezapočítání studia u pana Nováka.

Dobrovolné pojištění nebo spoření a investování

Legislativa nabízí studentům jako řešení vlastní dobrovolné pojištění. Jak? Během studia by si studenti starší 18 let platili dobrovolné důchodové pojištění. V roce 2012 činí dobrovolné důchodové pojištění 1 760 Kč a je splatné do 20. kalendářního dne následujícího měsíce (za červen do 20. července).

Placení dobrovolného důchodového pojištění je však potřeba si dobře promyslet. V současné době lze navíc při splnění zákonných podmínek doplatit dobrovolné důchodové pojištění zpětně. Dobrovolné důchodové pojištění se však každoročně zvyšuje a rozhodující je rok platby a nikoliv rok, za který se platí.

Pokud však 18letý student předpokládá, že bude studovat do 25 let, tak by částka na dobrovolném důchodovém pojištění byla za uvedenou dobu značně vysoká. Výhodnější je tedy druhá varianta, co nejdříve si na penzi spořit a investovat vlastními silami. Západoevropané si penzi pravidelně spoří a investují již od 30 let.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,400
USD 22,590 22,710
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články