Do 30. 4. 2008 musí OSVČ bez daňového poradce podat daňové přiznání za rok 2007

25. 4. 2008 – 11:59 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Do 30. 4. 2008 musí OSVČ bez daňového poradce podat daňové přiznání za rok 2007
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2007 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, musí nejpozději do středy 30. dubna 2008 podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2008 u příslušné okresní, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ) , posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec 2008. Dále OSVČ podává Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007 do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2008. Podání a sankce Přehled mohou OSVČ podávat elektronicky (e – Podání) prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ . Díky e – Podání už nemusí chodit na úřad. Navíc elektronický formulář přehledu umí automaticky počítat. Je možné využít i klasický papírový tiskopis. Pokud OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec , může jí za to OSSZ/PSSZ uložit pokutu až 20 000 korun nebo – při opětovném nesplnění povinnosti – až 100 000 Kč. Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, v kterém podala nebo měla ze zákona podat přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši než má, stává se dlužníkem a má povinnost platit penále. Za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, se jedná o 0,05 % dlužné částky. Zálohy a pojistné Po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007 se mění výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení OSVČ. Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní, bude po podání přehledu platit zálohy na důchodové pojištění ve výši, která se stanoví podle příjmů a výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů v předcházejícím kalendářním roce. Minimální výše zálohy na důchodové pojištění je 1 596 Kč měsíčně. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě SVČ hlavní povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě. OSVČ vedlejší platí zálohy na pojistné, jestliže se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2008 nebo pokud její příjem po odpočtu výdajů v roce 2007 byl alespoň 48 334 Kč. V takovém případě bude po podání Přehledu platit zálohu na důchodové pojištění, která se také stanoví podle příjmů a výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů v předcházejícím kalendářním roce. Minimální výše zálohy na důchodové pojištění je nejméně 639 Kč. Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává dobrovolná. Po podání přehledu se ale také mění jeho minimální výše. U SVČ hlavní i vedlejší bude výše pojistného stanovena podle příjmů a výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů v předcházejícím kalendářním roce. U SVČ hlavní bude pojistné na nemocenské pojištění minimálně alespoň 238 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší pak 95 Kč měsíčně. Nejčastější chyby Chyby osob samostatně výdělečně činných se často opakují. Proto Česká správa sociálního zabezpečení OSVČ upozorňuje, aby si daly pozor a: v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2007 správně rozdělily příjmy z vedlejší a hlavní SVČ, doložily příslušné OSSZ/PSSZ důvod pro výkon vedlejší SVČ nejpozději spolu s přehledem, oznamovaly zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ hned a ne až při podání přehledu, učiní-li to později, hrozí jim dopočtení penále, zaměstnání je v roce 2008 důvodem SVČ vedlejší v případě, že z něj v roce 2007 měla OSVČ příjmy alespoň ve výši 12násobku minimální mzdy, tj. nejméně 96 000 Kč.

Kurzy

Kurzovní lístek: 17.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,620 23,800
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články