Dohoda o provedení práce

1. 4. 2010 – 16:59 | Vzory smluv | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dohoda o provedení práce
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou - pracovníkem - uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin.

Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

 

Dohoda o provedení práce (ke stažení v MS Word):

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

1. Smluvní strany
Zaměstnavatel
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Zapsána XXXX
(dále jen zaměstnavatel)

Pracovník
XXXX
XXXX
XXXX
RČ: XXXXXXXXX
Č.OP: XXXXXXXX
(dále jen pracovník)

 


uzavírají podle § 232 a násl. zákoníku práce tuto
DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE


1. Sjednaný pracovní úkol : XXXXXXXXXXX XXX XX XXXX
2. Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) v hodinách celkem : XX hod
3. Pracovní úkol bude do : XX.XX.XXXX
4. Pracovník provede pracovní úkol : osobně
5. Sjednaná odměna : XXXX,- Kč převodem na účet číslo XXXXXXXX/XXXX
6. Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce.
7. Další sjednané podmínky (§ 233 odst. 2 písm. e) zákoníku práce : žádné

V ...................................... dne ..........................

 

 

 

 

 

............................................                         ........................…..................
podpis pracovníka                                          razítko firmy a podpis pracovníka
                                                                  oprávněného jednat jejím jménem

 

Další vzory smluv

- Pracovní smlouva - vzor

- Výpověd z pracovního poměru - zaměstnanec

- Kupní smlouva - automobil

- Smlouva o půjčce

- Nájemní smlouva

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články