Dohoda o provedení práce může být pokutována jako práce na černo

- Práce autor: Redakce NašePeníze.cz

Při kontrolách se podle ministerstva potvrdila skutečnost, že na trhu práce stále existují zaměstnavatelé, kteří s pracovníky uzavírají pouze dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zejména jde o dohody o provedení práce, přestože se jedná o práci, jejíž pravidelný výkon by měli zaměstnavatelé zajišťovat zaměstnanci v pracovním poměru.

MPSV: Ani jednatelky společnosti nemohou vykonávat závislou práci pro společnost bez sjednání pracovněprávního vztahu, Foto:SXC

MPSV: Ani jednatelky společnosti nemohou vykonávat závislou práci pro společnost bez sjednání pracovněprávního vztahu, Foto:SXC , zdroj: NašePeníze.cz

Během posledního čtvrtletí loňského roku provedlo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přes 38 tisíc kontrol a na jejich základě uložilo téměř 1500 pokut v celkové výši 28 592 064 korun.

Kontroly prokázaly, že se nejedná pouze o nelegální zaměstnávání cizinců, uvedla Plívová. Dodala, že bez pracovní smlouvy nebo dohody pracují i občané České republiky. Kontroly v posledním loňském kvartálu pak mimo jiné odhalily, že "na černo" bylo zaměstnáno 540 uchazečů o zaměstnání.

Dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnávání za celý rok 2011 kontrolovalo MPSV v souhrnu bezmála 167tisíckrát. Na kontrolách, které od loňského května koordinuje Státní úřad inspekce práce, se podílela i Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce ČR. Spolupracovala na nich také Policie ČR a celní správa.

- Dohoda o provedení práce

- Pracovní smlouva - vzor

- Výpověd z pracovního poměru - zaměstnanec 

Další vzory smluv

"Kontroly zaměřené na oblast nelegálního zaměstnávání budou pokračovat i v letošním roce. Na území ČR bude provedeno minimálně šest mimořádných kontrolních akcí zaměřených na oblasti podnikání, kde je reálný předpoklad nebo již existující signály výkonu nelegální práce," prohlásil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Připojil, že v rámci šesti mimořádných kontrolních akcí bude provedeno 15 tisíc kontrol.

MPSV chystá také 20 tisíc kontrol zaměstnavatelů, u kterých má podezření z nelegální práce. Při výběru konkrétních subjektů pro kontrolu chce rezort vycházet ze všech dostupných informací, tedy z poradenství, kontrolní činnosti inspekce práce a také z podnětů a informací od jiných institucí.

Celkem MPSV v letošním roce plánuje provést na 200 tisíc kontrol. Legislativa platná od ledna přitom zpřísňuje postih pro nelegálního zaměstnance, který zaplatí 100 tisíc korun. Pokuta pro jeho zaměstnavatele se pak pohybuje v rozmezí od 250 tisíc až 10 milionů korun.

Ministerstvo připojilo i příklad kontrolní akce z Moravskoslezského kraje. Během ní se ukázalo, že dvě jednatelky společnosti z oblasti maloobchodu pracovaly zároveň bez jakékoli smlouvy jako prodavačky a navíc byly registrovanými uchazečkami o zaměstnání.

"Situace byla vyhodnocena jako výkon nelegální práce, neboť ani jednatelky společnosti nemohou vykonávat závislou práci pro společnost bez sjednání pracovněprávního vztahu,“ uzavřela Plívová. Jedné z žen nepomohlo ani to, že měla uzavřenou dohodu o provedení práce na jinou profesi, na uklízečku.

- Jan Kálal | MED | NašePeníze.cz

Nejlépe placené obory na prace.nasepenize.cz

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší nabízené průměrné platy v okresech

Tagy: práce pokuta zaměstnání dohoda o provedení práce