Domácnosti mají největší zájem o solární systémy na teplou vodu

9. 4. 2009 – 1:01 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Domácnosti mají největší zájem o solární systémy na teplou vodu
Foto: sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Od konce března 2008, kdy začal poskytovat domácnostem podporu na ekologické vytápění, přijal Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) celkem 1808 žádostí o dotace ve výši 83,6 milionů korun. Z tohoto počtu již ministr životního prostředí Martin Bursík schválil 1168 akcí a dotace ve výši téměř 56 milionů korun.- Dotace na zateplení domů a ekologické vytápění pro všechny!
- Jak šetřit náklady na bydlení? Zateplení a vlastní výroba energie!
- Jaké energii má patřit budoucnost?

Největší zájem měli lidé v roce 2008 o solární systémy. „Nejvíce žádostí se týká dotací na solární systémy na teplou vodu, kterých bylo podáno 839 na částku téměř 39 milionů korun. Z nich bylo schváleno 553 žádostí o dotaci ve výši přesahující 25 milionů korun,\" uvedla mluvčí SFŽP ČR Lenka Brandtová. Druhý největší zájem je o dotace na solární systémy na přitápění a teplou vodu, na které fond dosud obdržel 390 žádostí na dotace přesahující 23 milionů korun.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR již dnes podporují výměny kotlů na uhlí za vytápění obnovitelnými zdroji a také instalace solárních kolektorů na ohřev vody. Od dubna 2009 je tento program nahrazen významně rozsáhlejším dotačním programem \"Dotace na zateplení domů a ekologické vytápění pro všechny!\".

V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Předpokládané oblasti podpory:

A. Úspory energie na vytápění v obytných budovách
  • komplexní zateplení obálky rodinných a bytových domů vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu budovy
  • kvalitní zateplení vybraných částí obálky rodinných a bytových domů (realizace sady opatření z nabídnutého výběru)
B. Podpora výstavby v pasivním energetickém standardu
  • podpora novostaveb rodinných a bytových domů v pasivním standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a ohřev teplé vody
  • výměna neekologického vytápění v rodinných a bytových domech (kotle na tuhá a kapalná fosilní paliva, elektrické vytápění) za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu a za tepelná čerpadla se stanoveným minimálním topným faktorem při daných teplotních charakteristikách
  • instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel do nízkoenergetických novostaveb rodinných a bytových domů
  • instalace solárně-termických kolektorů na obytné budovy

Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na stávající program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními charakteristikami než doposud. Žadatelé instalující zdroj splňující pouze emisní třídu 3 tedy musí o dotaci zažádat do konce března v rámci stávajícího programu podpory.

Zpětné podávání žádostí na již zrealizované akce bude v rámci nového programu omezeno. Nebude možné podpořit akce dokončené před před jeho vyhlášením. Rozhodným datem bude u obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukcí budov datum převzetí stavby od dodavatelské firmy, u novostaveb pak datum kolaudace. Realizace opatření bude muset být provedena kvalifikovanou dodavatelskou firmou.


Kurzy

Kurzovní lístek: 16.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,430 24,550
USD 23,980 24,160
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články