Dotace na hypotéku: Víte zda máte nárok a kde ji získáte?

10. 11. 2009 – 1:28 | Hypotéky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dotace na hypotéku: Víte zda máte nárok a kde ji získáte?
Dotace na hypotéku: Víte zda máte nárok a kde ji získáte?, Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Cíl podpory dotace na hypotéku je zvýšit dostupnost staršího vlastnického bydlení pro mladé lidi a tím jim napomoci při zajištění vlastního adekvátního bydlení. Dotaci mohou získat mladí lidé, kteří v roce podání žádosti o dotaci na hypotéku nedovrší věk 36 let, bez ohledu na svůj rodinný stav. Pokud je žadatel o tuto formu podpory ženatý nebo vdaná, musí věkovou podmínku splnit i partner.

 

Základní charakteristika dotace na hypotéku

Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 do 4 procentních bodů v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová.

- Místo bytů v Česku frčí prodej a stavba rodiných domků
- Hypotéky: Banky dál snižují úrokové sazby hypoték
- I přes pokles úrokových sazeb zájem o hypotéky neroste

Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu pěti let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena. Úroková dotace bude poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu deseti let.

Úroková dotace bude poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 tisíc Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem nepřekročí 1,5 mil. Kč. Část úvěru překračující tyto limity nebude dotována.

 

Základní podmínky poskytnutí dotace na hypotéku

 

Základní podmínky pro poskytnutí podpory vyplývají z ustanovení nařízení vlády č. 249/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 32/2004 Sb. a mezi nejdůležitější patří

- Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let.
- Žadatel o příspěvek k hypotečnímu úvěru (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v době podání žádosti mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví byt, bytový dům nebo rodinný dům vyjma bytu nebo rodinného domu s jedním bytem, na jehož koupi je podpora žádána.
- Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, na jehož koupi je žádána tato podpora, musí být starý nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR.
- Byt nebo rodinný dům s jedním bytem, při jehož koupi byla využita tato podpora, musí po dobu jejího poskytování sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění).

 

Kde lze o dotaci na hypotéku žádat

 

Písemnou žádost o poskytnutí podpory předloží uchazeč hypoteční bance u které čerpá hypoteční úvěr a která je ministerstvem zmocněna k přijímání žádostí a uzavírání smluv o poskytování podpory nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den započetí jeho čerpání. K úvěrům, kde již bylo započato čerpání, nebude možno podporu poskytnout.

Seznam hypotečních bank, které přijímají žádosti a uzavírají smlouvy o poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěruna všech svých pobočkách.
    
     Česká spořitelna
     Hypoteční banka, a.s.
     Československá obchodní banka a.s.
     GE money bank a.s.
     Komerční banka
     Raiffeisenbank
     Wustenrot hypoteční banka, a.s.
     UniCredit Bank, a.s.

 

Výše státní podpory

 

Výpočet výše státní podpory se provádí na základě \"ideálního\" průběhu splácení úvěru formou anuitní splátky.Vypočte se anuitní splátka s úrokovou sazbou banky platnou ke dni ukončení čerpání úvěru a anuitní splátka s úrokovou sazbou banky sníženou o podporu státu platnou ke dni 1. čerpání úvěru a jejich rozdíl zaokrouhlený na celé Kč nahoru je výší státní podpory.

Nová výše % bodů podpory se vyhlašuje vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku

Pro smlouvy o hypotečním úvěru u kterých proběhlo 1. čerpání úvěru v termínu:

     1.9.2002 - 31.1.2003 činí státní podpora 3% body
     1.2.2003 - 31.1.2004 činí státní podpora 2% body
     1.2.2004 - 31.1.2005 činí státní podpora 1% bod
     1.2.2005 - 31.1.2006 činí státní podpora 0% bodů
     1.2.2006 - 31.1.2007 činí státní podpora 0% bodů
     1.2.2007 - 31.1.2008 činí státní podpora 0% bodů
     1.2.2008 - 31.1.2009 činí státní podpora 0% bodů
     1.2.2009 - 31.1.2010 činí státní podpora 1% bod

Kurzy

Kurzovní lístek: 26.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,280 24,400
USD 22,850 23,030
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články