Edbusy - velkolepý podvod v likvidaci

18. 5. 2009 – 12:30 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Edbusy - velkolepý podvod v likvidaci
Foto:sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Klienti Edbusy obdrželi e-mail, že společnost vstoupila do likvidace. \"Pro současnou obtížnou situaci je zvolený postup formou řízené likvidace tou nejlepší cestou k narovnání veškerých vztahů,\" uvádí zpráva klientům a spolupracovníkům Edbusy.


Společnost Edbusy rozeslala svým klientům a spolupracovníkům 10. 4. 2009 infomraci, že 8. 4. 2009 vstoupila do likvidace.

Plné znění dopisu klientům Edbusy

Vážená paní, vážený pane.

společnost EDBUSY, a.s. vstoupila dne 8.4.2009, na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti, do likvidace. Byla změněna její forma, nově tedy zní: EDBUSY, a.s. v likvidaci.

Pro současnou obtížnou situaci je zvolený postup formou řízené likvidace tou nejlepší cestou k narovnání veškerých vztahů jak mezi společností a jejími zástupci, či klienty, tak i mezi společností a státem, potažmo klienty a státem. Proto Vás v rámci společného zájmu vyzýváme k akceptování nezbytně nutné doby odhadované likvidátorem na dobu 2-3 týdnů. V tomto období se bude likvidátor intenzivně seznamovat se všemi skutečnostmi souvisejícími s danou situací, ve které se společnost od doby zásahu státních orgánů nachází. Teprve po té vám bude likvidátor moci poskytnout kompletní součinnost s jeho osobou.

Likvidátorem společnosti byl jmenován pan Dušan Chaloupka. Dnem rozhodnutí valné hromady na osobu likvidátora ze zákona přešla působnost statutárního orgánu společnosti jednat jejím jménem. V souladu s tímto přechodem působnosti a změnou formy společnosti pozbyly platnosti veškeré plné moci udělené před prohlášením likvidace, tedy jediným oprávněným za společnost jednat, podepisovat, uzavírat obchody či dohody je výlučně likvidátor společnosti, případně osoby jím zmocněné.

Více viz. tiskové prohlášení na stránkách
www.edbusy.cz v Členské i Klientské sekci.
(Do Klientské sekce mohou vstoupit pouze ti Klienti, jež mají uhrazenu alespoň jednu zálohovou platbu na objednávku služeb Zprostředkovatele společnosti EDBUSY, a.s. po zadání 10-ti místného čísla Zprostředkovatelské smlouvy a 5-ti místného čísla Žádosti o zprostředkování finančních prostředků začínající písmenem F.)

e-mail na likvidátora:
likvidatoredbusy@seznam.cz

V obchodním rejstříku likvidace ještě není zanesena.


Edbusy... pro někoho zachránci a mecenáši chudých, pro jiné podvodníci. Policie České republiky má, zdá se, jasno. Po Martinu Žouželkovi a Lukáši Přibylovi vyhlásila pátrání. Jedná-li se o podvod, již jednou svým zásahem ale přilila vodu na podvodní čerpadlo.

Kontroversí společnosti Edbusy jsme se na serveru Investujeme.cz zabývali několikrát. Jejím základním problémem byl až příliš výhodný produkt - půjčka 800 tis. Kč, kterou ale dlužník nemusí splácet. A jak to tak u obdobných „výhodných“ nabídek bývá, vždy se najde nějaký ten háček.

Shrňme jen základní informace: Na půjčku klient musel počkat 3 až 10 měsíců. Nejprve ale musel zaplatit jakousi „vratnou zálohu“ ve výši 28 560 Kč, ovšem na smlouvu, z níž vyplývá, že ji nemusí vracet. Produkt byl úspěšný mimo jiné díky provizím, které byly vskutku královské. Celé to měl financovat jakýsi mecenáš, jehož cílem bylo oddlužit co nejvíce lidí.

Celý projekt by byl teoreticky udržitelný, ale... muselo by být reálné dosahovat garantovaného výnosu 12,5 % a nesměly by se vyplácet (tedy přesněji slibovat) statisícové provize. I s nimi by bylo možné projekt hypoteticky ufinancovat, ale s garantovaným výnosem přes 14,5 %. A pak je tu stále otázka tajemného mecenáše.

Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku 19. února 2008. Své produkty nabízela ale již dříve. S tříměsíční čekací lhůtou jí proto možná přišel vhod policejní zátah v březnu loňského roku. Policie tehdy zabavila počítače, ale neprokázala, že se jedná o podvod.

V každém případě majitelé společnosti, jejíž podnikání bylo pod vlivem objektivních potíží ze strany policie (navíc nepodložených žalobou), situaci využili, že paušálně stanovili čekací lhůtu na 10 měsíců. Lidé, kteří se na peníze těšili, místo půjčky, kterou nemusí splácet, získali přesvědčivé důvody, proč ji nedostanou.

Nyní došlo k další policejní akci. Opět v době, kdy měli být klienti vyplaceni. Majitelé jsou ale nezvěstní. Proč? Bojí se policejního teroru? Nebo mají černé svědomí... a bojí se spravedlivého trestu?


Kurzy

Kurzovní lístek: 20.5.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,660 24,760
USD 23,290 23,470
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články