EK schválila podporu bezdrátového internetu v Praze

30. 5. 2007 – 12:52 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

EK schválila podporu bezdrátového internetu v Praze
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Evropská komise schválila v souladu s pravidly Smlouvy o ES o státní podpoře akci města Prahy k vytvoření městské bezdrátové sítě pro elektronickou komunikaci. Vzhledem k tomu, že původní plány vzbuzovaly obavy z narušení hospodářské soutěže, byly provedeny zásadní změny projektu.

Projekt bude sloužit pouze veřejnoprávnímu sektoru a poskytovat obyvatelům bezplatný širokopásmový (vysokorychlostní) přístup, který bude omezen na internetové stránky veřejnoprávního sektoru a na nekomerční veřejnoprávní obsah, např. služby e-Governementu. S ohledem na změny projektu bezdrátové sítě Komise shledala, že její vytvoření nepředstavuje státní podporu. Členka Komise EU Neelie Kroesová, která je zodpovědná za hospodářskou soutěž, k tomu sdělila: „Investice do širokopásmových sítí jsou v prvé řadě věcí soukromých společností. Státní dotace takových sítí jsou přípustné pouze tehdy, jestliže řeší jasně vymezené selhání trhu nebo problém soudržnosti. Jsem ráda, že pražský magistrát upravil svoje plány, a tudíž projekt může být realizován bez narušení hospodářské soutěže. Poté, co byla podána stížnost soukromými provozovateli, Komise provedla předběžné šetření záměru magistrátu hlavního města Prahy vytvořit městskou bezdrátovou síť. Projekt počítá s celkovým rozpočtem zhruba 12 milionů EUR v období pěti let a zajistí pokrytí přibližně jedné třetiny Prahy pomocí WiFi technologie. WiFi je zkratka pro Wireless Local Area Network (česky: bezdrátová místní síť) a tato technologie využívá licenčně volné spektrum. Technologie nabízí širokopásmový přístup na krátkou vzdálenost prostřednictvím (tzv.) přípojných bodů (hot spots). Původní plány na komerční využití sítě mohly vzbuzovat pochyby z pohledu pravidel o státní podpoře, protože poskytnutím neomezeného bezplatného nebo dotovaného přístupu k internetu veřejnosti by projekt mohl vytlačit investice soukromých provozovatelů. V průběhu předběžného šetření Komise a poté, co Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svoje stanovisko, české orgány podstatně upravily projekt. České orgány potvrdily Komisi, že oznámí jakékoliv budoucí plány komerčního využití sítě před jejich provedením, aby bylo možné je posoudit podle pravidel o státní podpoře. Z tohoto důvodu Komise dospěla k závěru, že projekt v jeho současné podobě nepředstavuje státní podporu, protože vybranému poskytovateli služby, poskytovatelům veřejnoprávního obsahu, ani obyvatelům nebo podnikatelům využívajícím síť nepřiznává žádnou hospodářskou výhodu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články