Emise skleníkových plynů byly v roce 2006 v Česku mírně vyšší, než v roce 2005

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Ministerstvo životního prostředí již sečetlo 100 % emisí CO2, které spadají do evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU-ETS). Data ukazují, že v roce 2006 byly české emise tohoto nejvýznamnějšího skleníkového plynu mírně vyšší, než o rok dříve. Zatímco v roce 2005 činily 82,5 milionu tun, v roce loňském to bylo 83,7 milionu tun.

Placeholder

Placeholder , zdroj: Archiv

Nedávno jsme vás informovali, že se hlavy 27 států Evropské unie na svém bruselském summitu definitivně rozhodly, že by společně měly do roku 2020 snížit své emise skleníkových plynů o 30 %. Národní alokační plán České republiky pro první obchodovací období 2005 – 2007 umožňoval rozdělit českým podnikům povolenky na emise 97,3 milionu tun ročně (bez rezervy pro nová zařízení). „Ukazuje se, že systém emisního obchodování v České republice funguje a že i při výrazném růstu ekonomiky, průmyslové výroby a elektrické energie emise skleníkových plynů rostou mnohem nižším tempem,“ komentuje výsledné číslo ministr životního prostředí Martin Bursík. V součastné době začíná MŽP ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu pracovat na rozdělení povolenek jednotlivým odvětvím průmyslu pro druhé obchodovací období 2008 – 2012. Evropská komise rozhodla o tom, že celkový strop povolenek pro česká zařízení bude na 86,8 milionu tun emisí CO2 (včetně rezervy 1,5 milionu tun pro nová zařízení a rezervy 100 tisíc tun pro plánované projekty Joint Implementation). „Cílem systému obchodování s emisními povolenkami je snížení emisí oxidu uhličitého, je proto logické, že se národní alokace postupně snižují s ohledem na reálné emise CO2 v jednotlivých zemích. Evropská komise tak zatím učinila ve všech dosud rozhodnutých případech národních alokačních plánů,“ říká ministr Bursík. I české podniky tedy v příštích pěti letech, pokud nebudou chtít povolenky nakupovat od jiného zařízení v České republice nebo v zahraničí, budou muset hledat cesty k vyšší energetické účinnosti a k technologiím, které mají emise CO2 nižší.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy