EU: Do konce roku 2012 zmizí tabákový kouř

3. 7. 2009 – 5:34 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

EU: Do konce roku 2012 zmizí tabákový kouř
Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Evropská Komise dnes přijala návrh doporučení Rady, které vyzývá členské státy, aby do roku 2012 přijaly zákony, které ochrání občany před tabákovým kouřem. Tabák je stále nejčastější jednotlivou příčinou předčasného úmrtí a vzniku chorob v Evropské unii. Podle konzervativních odhadů v roce 2002 zemřelo v evropské pětadvacítce 79 000 dospělých, včetně 19 000 nekuřáků, následkem toho, že byli vystaveni tabákovému kouři doma (72 000) a na pracovišti (7 300).


 „Pevně věřím, že si všichni Evropané bez rozdílu zaslouží nejvyšší míru ochrany před tabákovým kouřem. Mezi širokou veřejností se pro tento krok vzedmula vlna podpory a my budeme spolupracovat s členskými státy, abychom jej uskutečnili,“ řekla evropská komisařka pro otázky zdraví Androulla Vassiliou.

- Zákon upravil kde se může a nemůže kouřit
- Některá česká solária jsou zdraví nebezpečná!

V současnosti existují komplexní zákony zajišťující nekuřácké prostředí v deseti zemích EU. Spojené království a Irsko zavedly nejpřísnější předpisy, jejichž součástí je úplný zákaz kouření v uzavřených veřejných prostorech, ve veřejných dopravních prostředcích a na pracovištích. Bulharsko se k těmto dvěma státům přidá v roce 2010. Nedávný průzkum Eurobarometru zjistil, že roste popularita opatření zavádějících nekuřácké prostředí – 84 % Evropanů se vyslovilo pro kanceláře a jiná uzavřená pracoviště bez kouře, 77 % je pro restaurace bez kouře a 61 % podporuje nekuřácké bary a hospody.

Doporučení o nekuřáckém prostředí

Doporučení vyzývá členské státy, aby se chopily iniciativy ve třech hlavních směrech:

-       Do tří let od přijetí doporučení přijmout a uplatnit zákony, které občany plně ochrání před vystavením tabákovému kouři v uzavřených veřejných prostorech, na pracovištích a ve veřejných dopravních prostředcích, jak je uvedeno v článku 8 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku,

-       Zlepšit účinnost zákonů zajišťujících prostředí bez kouře přijetím opatření, jako je ochrana dětí, podpora občanů, kteří se snaží přestat kouřit, a obrazová varování na tabákových produktech,

-       Posílit spolupráci na úrovni EU vytvořením sítě vnitrostátních středisek pro kontrolu tabáku.


Kolik zemí již přijalo opatření zajišťující prostředí bez tabákového kouře?

Ve všech členských státech existuje nějaká forma právních předpisů, jejichž cílem je omezit tzv. nepřímé kouření a jeho škodlivý vliv na zdraví. Rozsah a charakter těchto právních předpisů se liší. Deset členských států EU dosud zajistilo komplexní opatření na ochranu před vystavením tabákovému kouři.Absolutní zákaz kouření ve všech uzavřených veřejných prostorech, na pracovištích i v barech a restauracích existuje v Irsku a ve Spojeném království.Podobný zákaz by měl v červnu 2010 vstoupit v platnost v Bulharsku. Itálie, Malta, Švédsko, Lotyšsko, Finsko, Slovinsko, Francie a Nizozemsko zavedly právní předpisy zajišťující nekuřácké prostředí, kterými se povolují speciální uzavřené místností pro kuřáky. Ve zbývajících členských státech ovšem občané a zaměstnanci stále nejsou plně chráněni před vystavením tabákovému kouři na uzavřených pracovištích a ve veřejných prostorech.

Vývoj politiky EU pro zajištění nekuřáckého prostředí

Na počátku devadesátých let byla v EU vydána řada směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které stanovily určitá omezení, pokud jde o kouření na pracovišti. Usnesení Rady z roku 1989 a doporučení o preventivních opatřeních proti kouření z roku 2002 vyzvala členské státy, aby poskytovaly ochranu před vystavením tabákovému kouři na uzavřených pracovištích, v uzavřených veřejných prostorech a v prostředcích veřejné dopravy. Na rizika pasivního kouření upozornily mediální kampaně proti kouření „Nebojte se říct Ne“ a „HELP – pro život bez tabáku“..

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 22,730 22,910
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články