EU: vyberte si svého dodavatele plynu a elektřiny

2. 7. 2007 – 9:11 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

EU: vyberte si svého dodavatele plynu a elektřiny
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Od 1. července si mohou všichni evropští občané svobodně vybrat svého dodavatele elektřiny a plynu. Uvedené datum je konečným termínem pro úplné otevření trhů s elektřinou a plynem v Evropské unii. Existuje několik výjimek, kde se musí vzít v úvahu zvláštní okolnosti a kde ještě není možné plnou konkurenci zavést.

Jedná se o pobaltské státy a o členské státy, kde byl plyn zaveden teprve nedávno, ale základní pravidlo svobodné volby pro každého občana bylo tímto v EU stanoveno. Plné otevření trhu je důležitým mezníkem ve vytvoření plně funkčního trhu s energií v Evropské unii. Od tohoto data musí být rovněž velké a střední místní distribuční společnosti elektřiny a plynu organizovány jako právně oddělené společnosti (tzv. „právní oddělení“). Toto opatření zvýší nezávislost distribučních společností na jejich mateřských společnostech a má za cíl zajistit spravedlivý přístup všech dodavatelů k distribuční síti. Na úrovni přenosu či přepravy se stalo právní oddělení povinné již v roce 2003. „Doporučuji všem evropským spotřebitelům, aby využili příležitosti vybrat si své dodavatele energie. Funkční trh EU s energií může existovat pouze za aktivního přispění spotřebitelů. Některé další překážky dokonale konkurenčnímu vnitřnímu trhu nicméně přetrvávají – Komise bude tudíž nadále dohlížet na správné provádění stávajících předpisů a je připravena brzy navrhnout dodatečná právní opatření“ řekl komisař Piebalgs. Vnitřní trh s energií je důležitým opatřením pro zajištění spravedlivých cen občanům a průmyslu. Zároveň zaručuje, aby rovněž menší obchodní společnosti, například ty, které investují do obnovitelné energie, měly přístup na trh s energií. Dobře fungující trh navíc zajistí dostatečné investice do elektráren a do přenosových či přepravních sítí a tímto napomůže, aby nedocházelo přerušení dodávek elektřiny či plynu. Skupina evropských regulačních orgánů (ERGEG) nedávno zveřejnila zprávu o stavu regulace cen pro koncového uživatele a otevření trhu, která poskytuje přehled o datech otevření trhu ve všech členských státech. Skutečnost, že přes zřetelný vzestup cen primárních paliv, jako je uhlí a plyn, zůstaly maloobchodní ceny elektřiny v průměru v reálných hodnotách stálé, jasně dokazuje zvýšenou efektivitu na straně dodávek elektřiny. Cena elektřiny zvláště pro domácnosti by se byla ve skutečnosti snížila, kdyby byly vyloučeny účinky zdanění členskými státy. V případě plynu by se faktory ovlivňující jeho cenu, mezi které patří nutnost přejít k dražším zdrojům dodávek, jako je kapalný zemní plyn, a přetrvávající vazba některých dovozů plynu na cenu ropy, projevily v každém případě, ať už by k zavedení volné soutěže došlo či ne. Je třeba připomenout, že nelze očekávat, že ceny energií zůstanou vždy nízké bez ohledu na vnější činitele. Nicméně konkurenční a otevřené trhy přinesou nejlepší ceny koncovým uživatelům včetně energeticky náročných odvětví průmyslu. Ačkoli spotřebitelé nejsou povinni své dodavatele elektřiny měnit, takováto změna pro ně může z hlediska cen a služeb představovat výhodnější variantu. V členských státech, kde již možnost vybrat si svobodně svého dodavatele energie existuje, zkušenosti ukazují, že zákazníci stále více této příležitosti využívají. Komise také 5. července představí novou iniciativu pro posílení práv spotřebitelů energie. Jedná se o základní prvky, které následně vyústí v přijetí Evropské charty práv spotřebitelů energie. Otevření trhu samotné nemůže zaručit dostatečnou úroveň výběru dodavatelů a konkurence. Komise je tudíž rozhodnuta pokračovat ve svém úsilí, aby zajistila spravedlivou a dynamickou hospodářskou soutěž ve všech členských státech.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,250 25,370
USD 23,230 23,410
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články