Evropa se obává rychlého stárnutí obyvatelstva

12. 6. 2007 – 9:10 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Evropa se obává rychlého stárnutí obyvatelstva
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Brusel – 11. června 2007 se v Bruselu uskutečnilo první zasedání skupiny na vysoké úrovni složené z vládních odborníků, na němž se jednalo o demografických otázkách. Skupinu zřídila Komise na žádost členských států Evropské unie.

Skupina bude rovněž sloužit jako platforma, která členským státům umožní výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblastech, jako je aktivní stárnutí, rodinná politika, péče o starší závislé osoby a migrace. Skupinu tvoří zástupci ze všech členských států a několik nezávislých odborníků a povede ji bývalá rakouská ministryně práce a sociálních věcí Eleonora Hostaschová. Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla při zahájení prvního zasedání skupinu uvítal a řekl: „Pokud se včas připravíme, nemusí se Evropa stárnutí svého obyvatelstva obávat. Aktivní stárnutí bude mít významný dopad na naše sociální služby a hospodářství. Starší lidé budou stále důležitější tržní silou. „Stříbrná ekonomika“ otevírá nové možnosti pro služby a výrobky. Věřím, že v příštích deseti letech se nám nabízejí velké příležitosti a že tato skupina na vysoké úrovni podpoří naše úsilí při přípravě politik, které zohlední novou demografickou situaci Evropy.“ Úkolem skupiny je radit Komisi ohledně sledování demografických změn a provádění hlavních směrů politiky, které byly stanoveny ve sdělení Komise z roku 2006 o demografii (IP/06/1359). Členské státy budou také moci prostřednictvím této skupiny vyjádřit svůj názor na obecné možnosti řešení problematiky demografie v Evropě i na konkrétní iniciativy. Skupina bude rovněž přihlížet k názorům sociálních partnerů a občanské společnosti. Na prvním zasedání získá skupina formální podobu a při diskusích se zaměří na rodinnou politiku – jednu z klíčových oblastí, kterou Komise uvedla ve svém sdělení o demografii a která je tématem nového sdělení o podpoře solidarity mezi generacemi, přijatého Komisí dne 10. května (IP/07/643). Členové skupiny si rovněž vymění názory na první zprávu o demografii a budou se zabývat prioritami pro nadcházející rok a pro příští demografické fórum.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,410
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články