Evropany zajímají spíše výsledky zdravotního výzkumu než ekonomika

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Podle průzkumu provedeného Eurobarometrem pro Evropskou komisi se obyvatelé většiny evropských zemí, a zejména zemí staré EU patnáctky, velmi zajímají o zdravotní výzkum, vědu a techniku. Tento zájem je vyšší než zájem o zprávy ze světa a zprávy z oblasti hospodářských a sociálních věcí.

Placeholder

Placeholder , zdroj: tisková zpráva

Evropané zejména věnují pozornost těm aspektům výsledků výzkumu, které se promítají do jejich každodenního života. Průzkum také ukázal, že veřejnost více věří informacím, které jim z oblasti vědy a zdravotního výzkumu předkládají samotní vědci a lékaři, a že mezinárodní organizace včetně Evropské unie v tomto ohledu požívají mnohem větší důvěry než regionální a vládní zdroje. Evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik k tomu řekl: „Tento Eurobarometr ukazuje zvýšený zájem o otázky vědy mezi Evropany, zejména pak v oblastech, které se jich přímo dotýkají. Hlad po informacích o zdravotním a lékařském výzkumu je nepochybně spjat se stárnutím populace , je však rovněž povzbuzující pozorovat zájem o oblast vědy a techniky u mladší generace. Tato studie jasně dokládá potřebu sdělovat veřejnost výsledky výzkumu, který podporujeme.“ Evropská komise provedla průzkum veřejného mínění Eurobarometr, aby zjistila míru zájmu a informovanosti o lékařský a zdravotní výzkum mezi Evropany. Tato studie zejména chce zjistit, jaké má veřejnost povědomí o evropských společných výzkumných projektech zabývajících se lékařskými a biologickými otázkami, a určit faktory a informační zdroje, které přispívají ke zvýšení tohoto povědomí. Pokud jde o spolehlivé zdroje informací v oblasti biologického a lékařského výzkumu, veřejnost nejvíce věří lékařům a zdravotníkům (53 %), výzkumníkům pracujícím v univerzitních nebo státních laboratořích (47%), dále pak odbornému tisku (31 %). Mezinárodní organizace včetně EU a nevládní organizace požívají mnohem větší důvěry než regionální a vládní zdroje. Informace o vědě a výzkumu získávají Evropané nejčastěji z televize (70 %), dále z novin, rozhlasu a časopisů. Byl zaznamenán nárůst použití internetu jako zdroje vědeckých informací, především mezi mladými lidmi (19 %). --- Zdroj: Evropská komise, Foto: sxc.hu ---

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy