Evropě hrozí ztráta ekonomické konkurenceschopnosti kvůli nízké porodnosti

12. 12. 2007 – 19:30 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Evropě hrozí ztráta ekonomické konkurenceschopnosti kvůli nízké porodnosti
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Porodnost v Evropě klesá. V průměru má každá rodina jen 1,5 dětí, statisticky je potřebné dosáhnout hodnoty okolo 2,1 aby byl zachován vyrovnaný vývoj populace.

Délka života se stále zvyšuje díky zlepšující se lékařské péči Historicky klesal počet obyvatel v Evropě především kvůli hladomorům a velké úmrtnosti kojenců. Tyto faktory dnes již nehrají žádnou roli. Proč tedy porodnost klesá? Méně manželských svazků, měnící se formy rodinného soužití, rostoucí blahobyt a dostupné prostředky hormonální antikoncepce hrají velkou roli. Pokles porodnosti, který trvá už několik let a provází jej neustálé prodlužování střední délky života, dává tušit, že do roku 2050 dojde v Evropské unii k hluboké proměně ve struktuře obyvatelstva. Změní se i věková pyramida, bude čím dál více starších lidí oproti počtu mladých. Jinými slovy, dojde k celkovému stárnutí obyvatelstva a k úbytku osob v produktivním věku. Čím dál více starších lidí, bude záviset na čím dál menším počtu mladých lidí. Česká republika patří v rámci EU k zemím s nejnižší porodností (1,23), stejný údaj vykazuje Polsko, jediné Slovinsko má porodnost ještě nižší (1,22). Evropě hrozí ztráta konkurenceschopnosti Pro Evropskou unii to znamená, že v celosvětovém měřítku bude možná muset čelit ztrátě konkurenceschopnosti a zpomalení hospodářského růstu ve srovnání s částmi světa, v nichž dojde k významnému demografickému vzestupu. Demografická nerovnováha bude mít patrně znatelné dopady na financování systémů sociálního zabezpečení a na bilanci důchodových systémů. Evropská komise předložila konkrétní návrhy Otázky spojené s těmito demografickými změnami nejsou nikterak nové. Své první odpovědi na ně podala Evropská unie již v minulosti, avšak přijaté závazky byly ne vždy beze zbytku splněny. Svým sdělením „Demografická budoucnost Evropy – Učiňme z problému výhodu“ zahájila Komise konstruktivní úvahy o této problematice a navrhla pět pracovních politických směrů. Těmi jsou například demografická obnova, delší a kvalitnější aktivní život, výkonnější Evropa, lepší integrace přistěhovalců a zajištění sociálního zabezpečení a solidarity mezi generacemi. Parlament diskutuje, jak zachovat v budoucnosti evropský sociální model Evropský parlament odhlasoval v červnu 2007 zprávu řecké poslankyně Marie Panayotopoulos-Cassiotou (EPP-ED). Ta souhlasí s pozitivním přístupem Komise a předkládá k jednotlivým směrům uvedeným ve sdělení několik návrhů. Zpráva praví, že hlavní cíl, který by si měla Evropská unie vytknout je udržení hospodářské konkurenceschopnosti. Současně by se měla snažit zachovat v dlouhodobém horizontu evropský sociální model. Za tímto účelem by měly být rozvinuty nové politiky zaměřené na děti a na podporu rovnosti mezi ženami a muži v zaměstnání. Také v oblasti vzdělávání a plánování zaměstnanosti a profesního rozvoje by mělo v zájmu optimalizace lidských zdrojů dojít k uvolnění nových finančních zdrojů, aby byla zajištěna solidarita mezi generacemi. Zdroj: Evropský parlament, FOTO: sxc.hu

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,700 24,820
USD 23,160 23,340
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články