Evropská Komise bude řešit rozdíl ve mzdách mužů a žen

19. 7. 2007 – 9:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Evropská Komise bude řešit rozdíl ve mzdách mužů a žen
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Podle Evropské komise ženy ve všech oblastech hospodářství EU nadále vydělávají v průměru o 15 % méně než muži. Nová zpráva, jež byla dnes vydána, představuje způsoby, jak může EU řešit tento rozdíl, který se v průběhu uplynulých deseti let takřka nezměnil.

Rozdíly v odměňování mužů a žen představují rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou mzdou žen a mužů ve všech oblastech hospodářství jako celku. Odrážejí pokračující diskriminaci a nerovnost na trhu práce, která v praxi postihuje především ženy. „Dívky dosahují ve škole lepších výsledků než chlapci a také více žen než mužů vstupuje na trh práce s univerzitním diplomem, ale v jejich odměňování zůstává 15 % rozdíl. To je absurdní situace a je třeba ji změnit,“ prohlásil Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. „Rozdíly v odměňování mužů a žen představují složitý problém s mnoha příčinami. Někdy jsme svědky jednoznačné diskriminace. Důvody jsou však často skryté: ženy vykonávají více neplacené práce, jako např. péče o domácnost a závislé osoby; více žen pracuje na částečný úvazek a odvětví, která jsou doménou žen, bývají často hůře placená. Je na čase, abychom vystupňovali úsilí o nápravu této situace. Jedinou možnou cestou k úspěchu je zapojit do řešení tohoto problému muže, ženy, nevládní organizace, sociální partnery a jednotlivé vlády, a to na všech úrovních.“ Rozdíly v odměňování mužů a žen se zdaleka neomezují pouze na otázku „stejné odměny mužů a žen za stejnou práci“. Jednou z hlavních příčin je způsob, jak jsou ohodnocovány schopnosti žen v porovnání se schopnostmi mužů. Pracovní místa vyžadující podobnou kvalifikaci a zkušenosti zpravidla bývají placena méně, jsou-li doménou spíše žen. V některých zemích kupříkladu vydělávají chůvy méně než automechanici, pokladní v supermarketu méně než skladníci, zdravotní sestry méně než příslušníci policie. Rozdíly v odměňování mužů a žen rovněž odrážejí nerovnosti na trhu práce, které opět postihují hlavně ženy – obzvláště potíže spojené se slučováním života profesionálního a soukromého. Ženy se častěji uchylují k práci na částečný úvazek a přestávkám během své profesní dráhy, což negativně ovlivňuje jejich profesní rozvoj. Jsou nadále pozadu, pokud jde o zastoupení na řídících postech a ve své profesní dráze narážejí na více překážek a odporu. V důsledku toho je kariéra žen častěji přerušovaná, je pomalejší a kratší, a tudíž i hůře ohodnocená než v případě mužů. Statistiky ukazují, že rozdíly v odměňování mužů a žen se prohlubují s věkem, úrovní dosaženého vzdělání a počtem odpracovaných let – rozdíly v platech u věkové skupiny 50–59 let přesahují 30 %, zatímco v rámci věkové skupiny do 30 let činí okolo 7 %; podobně v případě vysokoškolsky vzdělaných lidí přesahují tyto rozdíly 30 %, zatímco u lidí s nižším středním vzděláním jsou na úrovni 13 %; v případě pracovníků s více než 30 odpracovanými lety je rozdíl dokonce 32 %, zatímco u těch, kdo odpracovali 1–5 let, je údaj o 10 % nižší (22 %). Dnešní sdělení v zájmu řešení tohoto problému vymezuje čtyři oblasti pro následné kroky: zajištění lepšího používání stávajících právních předpisů (analýza možností úpravy současných právních předpisů a kroky ke zvýšení povědomí o daném problému); boj proti rozdílům v odměňování mužů a žen jako nedílná součást politik zaměstnanosti členských států (využití veškerého potenciálu financování z EU, obzvláště Evropského sociálního fondu); prosazování zásady rovných platů u zaměstnavatelů, a to zejména apelováním na sociální odpovědnost; podpora výměny osvědčených postupů v EU a zapojení sociálních partnerů. Zrušení rozdílů v odměňování mužů a žen je jedním z klíčových zájmů, které vyzdvihuje Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010. Průzkum Eurobarometru provedený v lednu 2007 kromě toho ukázal, že podle názoru velké většiny Evropanů je zapotřebí více žen v manažerských pozicích (77 %) a v Parlamentu (72 %). 68 % Evropanů se domnívá, že rodinné povinnosti působí pro ženy jako překážka v dosahování manažerských pozic a 47 % dotázaných považuje povýšení u žen za méně pravděpodobné než u mužů se stejnou kvalifikací. Dnešní sdělení má za cíl analyzovat příčiny těchto rozdílů v odměňování a určit postupy na úrovni EU. Zdůrazňuje přitom, že rozdíly v odměňování lze řešit pouze prostřednictvím opatření na všech úrovních, zapojením všech zúčastněných stran a zaměřením se na všechny faktory, které jej způsobují.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články