Evropská Komise zveřejnila dvě zajímavé studie o městech EU

30. 7. 2007 – 12:55 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Evropská Komise zveřejnila dvě zajímavé studie o městech EU
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Český statistický úřad se již od roku 2004 účastní projektu Evropské Komise „Urban Audit“, jehož cílem je sbírat a harmonizovat statistická data o velkých městech v EU. V první fázi projektu bylo sledováno cca 300 ukazatelů pro 258 měst EU-27 (z toho z ČR Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem). Data jsou k dispozici na http://www.urbanaudit.org/

26. července 2007 zveřejnila Evropská Komise a Eurostat dlouho očekávanou analýzu (227 stran) „Zpráva o stavu evropských měst“. Tendr na analýzu tohoto jedinečného souboru dat získala britská firma ECOTEC Research and Consulting Ltd. Studie je k dispozici v angličtině na: http://ec.europa.eu/…audit_en.htm Text tiskové zprávy Evropské Komise (ředitelství pro regionální politiku) s hlavními body studie jsou na http://europa.eu/…sesAction.do?… .= Motivem Urban Auditu, který probíhá i nadále, je sledovat kvalitu života ve městech EU. Města koncentrují většinu obyvatelstva, pracovních míst i vzdělanosti v EU, ale také problémů. Města obsahují řadu překvapivých disparit mezi sebou navzájem i uvnitř měst samotných. Právě zveřejněná studie rozebírá běžné demografické a ekonomické aspekty měst, dále také životní prostředí, dopravu, kulturu, kriminalitu apod., klade důraz na rozvojeschopnost a pokouší se o souhrnnou typologii měst v EU–27. Druhou studií o městech v EU, kterou Evropská Komise poskytla veřejnosti 26. července 2007, je „Průzkum vnímání kvality života v 75 evropských městech“. Již druhý průzkum v pořadí s tímto zaměřením byl zadán opět agentuře Eurobarometr. Proběhl koncem roku 2006 v 75 městech EU-27, Turecka a Chorvatska. Z Česka byla Eurostatem zařazena Praha a Ostrava. Vždy 500 respondentů v každém městě bylo dotazováno po pevné telefonní lince celkem 23 otázkami, které zjišťovaly stupeň spokojenosti s různými aspekty života ve městě, např. s dostupností bydlení nebo práce, s kvalitou veřejné dopravy, zeleně, s čistotou ovzduší, s pocitem bezpečí ve městě, s úrovní integrace cizinců apod. Výsledky i použitá metodika průzkumu vzbudily určité polemiky. Evropská Komise argumentovala, že výsledky by měly především vyprovokovat k zamyšlení představitele měst s výsledky výrazně negativními. Z českých měst zaujala Praha prvním místem mezi městy EU podle podílu kladných odpovědí, zda je snadné nalézt ve městě dobrou práci. Text s částí výsledků je zveřejněn na http://ec.europa.eu/…62007_en.pdf Text tiskové zprávy Evropské Komise a výběr hlavních závěrů studie je na http://europa.eu/…sesAction.do?… .=

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,280 24,400
USD 22,850 23,030
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články