Exekuce na dávky pomoci v hmotné nouzi v Chomutově jsou nezákonné míní ochránce práv

23. 2. 2009 – 17:42 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Exekuce na dávky pomoci v hmotné nouzi v Chomutově jsou nezákonné míní ochránce práv
Foto: sxc.hu | zdroj: NašePeníze.cz

Na základě informací o exekucích prováděných zabavením hotových peněz pocházejících z právě vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi v prostorách Magistrátu města Chomutova ochránce podal Ministerstvu spravedlnosti podnět k výkonu státního dohledu nad exekuční činností soudního exekutora.

Není pochyb o tom, že dávky pomoci v hmotné nouzi exekuci nepodléhají (§ 317 odst. 2 občanského soudního řádu). Na tom nic nemění ani skutečnost, že po okamžiku výplaty dávek dochází k jejich zabavení takzvaným prodejem movitých věcí, za které se považují i hotové peníze. Pokud totiž není pochyb o tom, že takové peníze pocházejí z dávek, ochrana \"dávek\" trvá.

Nehledě na popsaný zákaz postižení dávek pomoci v hmotné nouzi jsou hotové peníze při exekuci chráněny i jinak. Dle ustanovení § 322 odst. 1 občanského soudního řádu totiž nesmějí být exekucí postiženy ty věci (včetně hotových peněz), které povinní nezbytně potřebují k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny. Ustanovení § 322 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu, které výslovně zakazuje postihnout hotové peníze do částky 1.000 Kč, je pouze jedním z příkladů. Neplatí tedy nutně, že jde o nepřekročitelnou částku bez ohledu na velikost rodiny, a tím její nezbytné potřeby. Vezměme také v úvahu, že uvedený \"limit\" 1.000 Kč (dříve Kčs) platí v nezměněné výši od účinnosti občanského soudního řádu, tedy od 1. dubna 1964!

Osoby, kterým byly peníze popsaným způsobem zabaveny, mohou soudu podat návrh, aby exekuci na jejich majetek vedenou prodejem movitých věcí v rozsahu postižení hotových peněz pocházejících z výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi v částce, která jim byla zabavena, částečně zastavil.

Primátorka města Chomutov vyzvala takém Ministra Kocába, aby strávil týden v jednom z \"vybydlených\" bytů, v sousedství takzvaně \"nepřizpůsobivých\" lidí. Ministr jako odpověď vyslal svou mluvčí, která měla na místě prezentovat jeho názor.

Nad rámec problému ochránce upozorňuje na nesprávnost tvrzení o možnosti plného zabavení dávek pomoci v hmotné nouzi po jejich připsání na účet u banky. Na základě ustanovení § 310 občanského soudního řádu se totiž opět uplatní ustanovení § 317 odst. 2 občanského soudního řádu vylučující dávky pomoci v hmotné nouzi z exekuce. Proto ani dávky připsané na účet v době jeho postižení exekucí nelze postihnout zcela - ochrana (kromě změny způsobu výplaty budoucích dávek) opět spočívá v podání návrhu na částečné zastavení exekuce.

Kurzy

Kurzovní lístek: 9.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,320 24,460
USD 22,570 22,750
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články