Exekutoři budou mít více povinností a bude nad nimi větší dohled

14. 5. 2008 – 11:34 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Exekutoři budou mít více povinností a bude nad nimi větší dohled
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo spravedlnosti připravilo další novelu exekučního řádu. Základními třemi cíli navrhovaných změn je jednak posílit dohled nad činností exekutorů, odbřemenit soudce od administrativních činností a v neposlední řadě posílit ochranu práv účastníků řízení. To vše by mělo přinést zrychlení vymáhání pohledávek pro věřitele.

„Novelu exekučního řádu potřebujeme vzhledem k neutěšenému stavu exekuční agendy, kdy soudy musí vykonávat obecnou administrativu nebo vydávat formální rozhodnutí, místo toho, aby měly čas se věnovat věcem, kde je mezi účastníky řízení spor nebo věcem, které jsou obtížné,“ říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Exekutor bude podle navrhovaných změn vyřizovat pouze nesporné věci, v opačném případě bezodkladně předloží věc k rozhodnutí soudu. Navrhované změny tedy nepovedou k posilování pozice soudního exekutora nebo zvyšování jeho samostatných rozhodovacích pravomocí. Naopak, změny pro něj budou znamenat značnou administrativní zátěž. „Novela není koncipována pro soudní exekutory, protože jim ukládá nové povinnosti a omezení a posiluje se dohled nad jejich činností. Pro exekutory to znamená naopak více práce a odpovědnosti,“ dodává Pospíšil. Klíčovým bodem navrhované novely je zjednodušení postupu při zahájení exekučního řízení. Po podání návrhu nebude zkoumat formální náležitosti soud, ale exekutor, který bude za své jednání odpovědný. Proti jeho postupu bude vždy možné podat návrh na zastavení exekuce. Případná pochybení má v budoucnu řešit nejen ministerstvo spravedlnosti, ale také předseda okresního soudu, který exekutora provedením exekuce pověřil. Dále se jako nový orgán Exekutorské komory zavede kontrolní komise, která jako specializovaný orgán bude mít na starosti vyřizování stížností. Dosud tyto věci řešilo jen prezidium komory, což nebyl dostatečně transparentní způsob. Posilování ochrany práv účastníků řízení Novela též rozšiřuje možnost nahlížení do spisů, tak jak je tomu v ostatních procesních řádech. Exekutor na žádost povolí nahlížet do spisu každému, kdo na tom má právní zájem nebo kdo pro to má vážné důvody. Pouze v případě, kdy právní předpisy stanoví, že obsah musí zůstat utajen, nebude si účastník moci pořizovat kopii spisu. V zákoně je zároveň několik nově formulovaných pojmů, které výrazně ochrání účastníky řízení. Novela exekučního řádu je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, po jeho skončení ji MSp na konci června odešle do vlády. Pokud ji schválí parlament a podepíše prezident, mohla by v polovině příštího roku vejít v účinnost.

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články