Falešné a neoprávněné finanční sbírky se množí, vláda plánuje pokuty

27. 8. 2011 – 20:08 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Falešné a neoprávněné finanční sbírky se množí, vláda plánuje pokuty
Provozovatelé protiprávních sbírek si budou moci oddychnout tři roky poté, co je uspořádali. Tehdy jejich odpovědnost zanikne a úřady se svými pokutami na ně už nedosáhnou., Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Nelegálně vybírané peníze ve veřejných sbírkách se jejich pořadatelům zřejmě výrazně prodraží. Novela příslušného zákona, kterou má ve středu projednat vláda, zavádí sazebník pokut za 25 různých provinění s maximálními postihy od 50 tisíc do půl milionu korun.

"Cílem předkládané novely je vytvoření právního předpisu, který umožní na jedné straně rozvoj veřejných sbírek a na straně druhé efektivní kontrolu jejich konání a využití jejich výtěžku tak, aby veřejnost neztratila k tomuto fenoménu důvěru," uvádí předkládací zpráva novely zákona o veřejných sbírkách.

Norma zavádí detailní soupis trestů. Nejtvrdší pokuty až do výše 500 tisíc korun zákon stanovuje pro neoznámené sbírky, dále takové sbírky, které použijí získané peníze neoprávněným způsobem nebo jejich pořadatelé nepředloží průběžné vyúčtování. Stejně přísný metr má být na prodejce charitativních předmětů, kteří v místě prodeje nebudou mít vývěsku s informacemi o sbírce.

Postih do 300 tisíc korun zaplatí ti, kdo u svých sbírek nesplní oznamovací povinnost nebo zahájí jejich propagaci, případně sbírku samotnou, v rozporu se zákonem. Výběr peněz musí povolit krajský úřad nebo pražský magistrát, a to do 30 dnů od oznámeného záměru. Bezodkladně mají úředníci rozhodovat u sbírek, které mají zmírnit dopady ozbrojených konfliktů, živelních pohrom, průmyslových havárií nebo záchranu lidského života a zdraví.

Mírnější trest do 100 tisíce korun čeká organizátory sbírek, které provádějí nepovolané fyzické osoby. Stejný postih je připravený i pro prodejce charitativních vstupenek bez řádné evidence nebo pro ty, kdo nesplní povinnost celkového vyúčtování.

Nejnižší sankce s pokutou do 50 tisíc se vztahují například na pochybení u sbírek sběracími listinami, prodeje předmětů nebo vstupenek.

<%Anketa275%>

Právnická osoba podle novely za svůj prohřešek neodpovídá, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, aby porušení právní povinnosti zabránila. "Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán," dodává zákon.

Provozovatelé protiprávních sbírek si budou moci oddychnout tři roky poté, co je uspořádali. Tehdy jejich odpovědnost zanikne a úřady se svými pokutami na ně už nedosáhnou.

Platná verze zákona o veřejných sbírkách je prvním právním předpisem po roce 1990, který umožnil veřejné sbírky v České republice konat. "Novelizovaný zákon bude vstřícnější k právnickým osobám, které veřejné sbírky konají. Je to mimořádně důležité zejména v současné době, kdy podpora veřejně prospěšných aktivit a služeb z veřejných rozpočtů kontinuálně meziročně klesá," zmiňuje předkládací zpráva.

Pokud po vládě novelu odsouhlasí parlament i prezident, začne platit od 1. července 2012. Sbírky, které odstartovali před tímto datem, nový zákon neovlivní.

-Jan Kálal | MED

Kam dál: Pomáhají spíše chudší lidé, majetní si nechají pro korunu vrtat koleno

Kurzy

Kurzovní lístek: 29.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,250 24,370
USD 22,050 22,230
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články